CheckBox

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución

 • Un CheckBox permite ao usuario elixir unha ou máis opcións dentro dun conxunto.

00 checkboxes.png

 • Este control ao igual que ToggleButton e Switch herda da clase CompoundButton, quen, á súa vez, herda da clase Button.

00 Part of Android View Hierarchy.png • Por tanto, funcionan da mesma maneira, pero ademais este control:
  • Ten 2 estados (True/False), que podemos comprobar co método isChecked ().


 • Para xestionar os eventos podemos facelo da mesma forma que nos botóns.


 • Para usalo nun XML layout usar a etiqueta <CheckBox/>


Caso práctico

Se non o temos creado antes, crea un paquete de nome UI como un subpaquete do teu paquete principal.
Dentro do paquete UI, crearemos un novo paquete de nome: Checkboxes. • Dentro do paquete Checkboxes crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD02_01_CkeckBox de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.


 • Imos crear unha aplicación na que o usuario indique as súas afeccións ("Aficiones").Layout xml

 • Nota: Lembrar que o deseño pódese facer graficamente dende o Android Studio.
 • Cada CheckBox chama a un método cando se marca ou desmarca ese CheckBox.
 • O método é o mesmo para os tres.
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.   android:layout_width="match_parent"
 4.   android:layout_height="match_parent"
 5.   android:orientation="vertical" >
 6.  
 7.   <CheckBox
 8.     android:id="@+id/chkInformatica_UD02_01_check"
 9.     android:layout_width="wrap_content"
 10.     android:layout_height="wrap_content"
 11.     android:onClick="controlarAfeccions"
 12.     android:text="Informática" />
 13.  
 14.   <CheckBox
 15.     android:id="@+id/chkLer_UD02_01_check"
 16.     android:layout_width="wrap_content"
 17.     android:layout_height="wrap_content"
 18.     android:onClick="controlarAfeccions"
 19.     android:text="Ler" />
 20.  
 21.   <CheckBox
 22.     android:id="@+id/chkDeporte_UD02_01_check"
 23.     android:layout_width="wrap_content"
 24.     android:layout_height="wrap_content"
 25.     android:onClick="controlarAfeccions"
 26.     android:text="Deportes" />
 27.  
 28.   <EditText
 29.     android:id="@+id/txtResultado_UD02_01_check"
 30.     android:layout_width="match_parent"
 31.     android:layout_height="wrap_content"
 32.     android:hint="Resultado" />
 33.  
 34. </LinearLayout>


Código Java

 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.CheckBoxes;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.view.View;
 6. import android.widget.CheckBox;
 7. import android.widget.EditText;
 8.  
 9. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 10.  
 11. public class UD02_01_CkeckBox extends Activity {
 12.  
 13.   public void controlarAfeccions(View view) {
 14.     CheckBox check = (CheckBox) view;
 15.  
 16.     EditText caixa = (EditText) findViewById(R.id.txtResultado_UD02_01_check);
 17.     if (check.isChecked())
 18.       caixa.setText("Marcaches: " + check.getText());
 19.     else
 20.       caixa.setText("Desmarcaches: " + check.getText());
 21.   }
 22.  
 23.   @Override
 24.   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 25.     super.onCreate(savedInstanceState);
 26.     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__ckeck_box);
 27.   }
 28. }
 • Liña 13, recibimos a Vista do elemento pulsado hai que facer un casting para convertelo ao tipo CheckBox.
 • Liña 17, comprobamos se se marcou ou desmarcou o control.


Nota: Nos vosos proxectos ides controlar a xestión de eventos implementando a interface na activity.
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).