Combinación de layouts

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución

 • Os layouts pódense combinar e aniñar uns dentro doutros.


Caso práctico

 • Creamos un novo proxecto: U2_07_Combinados
  • NOTA Edición 2015: Existe un programa U2_07_ con outro nome da edición 2013, que faremos na sección de controis dentro desta unidade. Para non renumerar todo o que vén a continuación para a edición 2015, teremos 2 programas U2_07: U2_07_Combinados e U2_07_ TextView (o faremos despois).

Combinación de layouts Relativos e Liniais

 • A imaxe amosa a distribución que se quere ter:

Android 2014 U2 07 Combinados 01.jpg

 • O color malva é un LayoutRelative, que ten un recheo de 30dp.
 • Este layout contén:
  • Un botón: Botón 1
  • Un LinearLayout de cor verde (o que está cos bordes de cor azul cor verde é os cadradiños).
  • Este LinearLayout contén 3 Linears Layouts en disposición horizontal e cun peso igual para cada un deles para distribuír o ancho do que lle deixa o pai.
   • A altura deste linearlayout (cor verde) é a que lle deixa o pai.
   • Os tres layouts organízanse do seguinte modo:
    • O primeiro LinearLayout (Cor azul) ten unha disposición horizontal (as views dentro del están unha á dereita da outra)
     • A altura deste layout adáptase á altura dos elementos que contén.
    • O segundo LinearLayout (Cor rosa) ten nunha disposición vertical (as views dentro del están unha debaixo da outra).
     • A altura deste layout adáptase á altura dos elementos que contén.
    • O terceiro LinearLayout (Cor vermello) ten nunha disposición vertical (as views dentro del están unha debaixo da outra).
     • A altura deste layout adáptase á altura total do pai (Layout de cor verde).


 • Este exemplo traballa só con Relative e Linear layouts, pero poderíase traballar con calquera outro layout dos vistos e non vistos neste curso.

XML asociado ao Layout

 1. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2.   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3.   android:layout_width="match_parent"
 4.   android:layout_height="match_parent"
 5.   android:background="#AAF"
 6.   android:padding="30dp"
 7.   tools:context="com.example.u2_07_combinados.U2_07_Combinados" >
 8.  
 9.   <Button
 10.     android:id="@+id/Boton1"
 11.     android:layout_width="wrap_content"
 12.     android:layout_height="wrap_content"
 13.     android:text="Botón 1" />
 14.  
 15.   <LinearLayout
 16.     android:layout_width="match_parent"
 17.     android:layout_height="match_parent"
 18.     android:layout_below="@id/Boton1"
 19.     android:background="#AFA"
 20.     android:orientation="horizontal" >
 21.  
 22.     <LinearLayout
 23.       android:layout_width="match_parent"
 24.       android:layout_height="wrap_content"
 25.       android:layout_weight="1"
 26.       android:background="#3AF"
 27.       android:orientation="horizontal" >
 28.  
 29.       <TextView
 30.         android:layout_width="wrap_content"
 31.         android:layout_height="wrap_content"
 32.         android:text="Linear\nHorz. 1" />
 33.  
 34.       <Button
 35.         android:layout_width="wrap_content"
 36.         android:layout_height="wrap_content"
 37.         android:text="B2" />
 38.     </LinearLayout>
 39.  
 40.     <LinearLayout
 41.       android:layout_width="match_parent"
 42.       android:layout_height="wrap_content"
 43.       android:layout_weight="1"
 44.       android:background="#FAA"
 45.       android:orientation="vertical" >
 46.  
 47.       <TextView
 48.         android:layout_width="wrap_content"
 49.         android:layout_height="wrap_content"
 50.         android:text="LinearLayout Vertical 2 \n... 2ª Liña" />
 51.  
 52.       <Button
 53.         android:layout_width="wrap_content"
 54.         android:layout_height="wrap_content"
 55.         android:text="Botón 3" />
 56.  
 57.       <Button
 58.         android:layout_width="wrap_content"
 59.         android:layout_height="wrap_content"
 60.         android:text="Botón 4" />
 61.     </LinearLayout>
 62.  
 63.     <LinearLayout
 64.       android:layout_width="match_parent"
 65.       android:layout_height="match_parent"
 66.       android:layout_weight="1"
 67.       android:background="#F55"
 68.       android:orientation="vertical" >
 69.  
 70.       <TextView
 71.         android:layout_width="wrap_content"
 72.         android:layout_height="wrap_content"
 73.         android:text="LinearLayout Vertical 3" />
 74.  
 75.       <ToggleButton
 76.         android:layout_width="wrap_content"
 77.         android:layout_height="wrap_content" />
 78.     </LinearLayout>
 79.   </LinearLayout>
 80.  
 81. </RelativeLayout>
 • Explicación, liñas:
  • 1 a 81: onde se abre e se pecha o Relative Layout. Contén un botón e un linear layout que se abre na liña 15 e pécase na 79.
  • 10: Dáselle un ID ao botón.
  • 15 a 81: Ábrese un linear layout con disposición dos seus elementos (3 LinearLayouts) en horizontal (liña 20).
  • 18: Indica que o LinearLayout anterior se sitúe debaixo do botón.
  • 22 a 38: O primeiro LinearLayout que dispón os seus elementos en horizontal (Liña 27).
  • 24, 42 e 65: Observar como se indica a altura de cada un dos tres layouts. Nos dous primeiros casos que se adapte á altura dos elementos que contén e no terceiro á altura do pai.
  • 25, 43 e 66: Indícase o peso co que se distribúe cada un dos layouts (1/3 para cada un).
  • 32 e 50: Observar como se introduce un código de control (como en Java) para o salto de liña \n.
 • O resto das liñas marcadas, a bo seguro que o participante no curso é quen de interpretalas.-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).