Controis

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar
 • Os controis do UI son os elementos interactivos das aplicacións.
 • A seguinte imaxe amosa un exemplo dos máis usados:

00 ui-controls.png


 • Todos os compoñentes visuais están no paquete: android.widget (Ver referencias abaixo)


 • Un control pode ser engadido a un Layout a través dun compoñente XML ou a través de Java en tempo de execución.


 • Nos seguintes apartados iremos usando os controis máis comúns.


 • Ademais de definir os controis en XML tamén veremos unha manipulación básica dos mesmos en Java.


 • De paso que se explica un control, nalgúns casos vaise aproveitar para explicar outros conceptos colaterais.


 • Queda para o usuario o estudo daqueles controis nos que estea interesado do paquete anterior e non estean contemplados no curso.


 • O seguinte é un exemplo dun layout XML cunha etiqueta (EditText) e un botón:
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.   android:layout_width="fill_parent"
 4.   android:layout_height="fill_parent"
 5.   android:orientation="horizontal" >
 6.  
 7.   <EditText
 8.     android:id="@+id/edit_message"
 9.     android:layout_width="0dp"
 10.     android:layout_height="wrap_content"
 11.     android:layout_weight="1"
 12.     android:hint="@string/edit_message" />
 13.  
 14.   <Button
 15.     android:id="@+id/button_send"
 16.     android:layout_width="wrap_content"
 17.     android:layout_height="wrap_content"
 18.     android:onClick="sendMessage"
 19.     android:text="@string/button_send" />
 20.  
 21. </LinearLayout>
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).