DRUPAL Módulo Migrate Source CSV Plugin

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución

 • Con este módulo imos poder importar datos dende un arquivo CSV ao noso DRUPAL.
 • Para instalalo, instalar e activar previamente o módulo:


Instalando o módulo migrate-tools

Nota: Lembrar mirar o comentado anteriormente na wiki sobre a versión do CORE compatible coa versión do plugin.

 • O módulo migrate_tools engade novas funcionalidades ao comando Drush, xa visto na WIKI, engadindo seis novos comandos, permite facer rollback (marcha atrás, cancelación) das operación de importación e incorpora unha interface gráfica (Menú administración => Estrutura => Migración) no que se pode consultar os grupos de migración dispoñibles.
Unha vez instalado teremos os seguintes módulos que teremos que activar:

Drupal import 8.jpg


 • Unha vez instalado dispoñeremos dunha nova entrada en Menú Administrar => Estrutura => Sección Migrations:

Drupal import 9.jpg


Creando unha cadea de conexión

 • Se cando premedes na opción List Migration sobre o grupo de migración, vos da un erro, probade a facer o seguinte:
Crear unha nova cadea de conexión á base de datos mysql có nome de 'migrate'.
Para facer isto último teremos que editar o arquivo de configuración de DRUPAL que se atopa en /cartafol_drupal/default/sites/settings.php e engadir a seguinte cadea de conexión:
 1. $databases['migrate']['default'] = array (
 2. 'database' => 'DB_NAME',
 3. 'username' => 'DB_USER',
 4. 'password' => 'DB_PASSWD',
 5. 'host' => 'localhost',
 6. 'port' => '',
 7. 'driver' => 'mysql',
 8. 'prefix' => '',
 9. );
Cambiando os datos polos de cada un.


Instalando o módulo Migrate Source CSV Plugin

Unha vez instalado deberemos activalo:

Drupal import 10.jpg-- Ángel D. Fernández González -- (2016).