Depuración: LogCat

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución


 • Unha das técnicas para realizar depuración e seguimento das aplicacións é a creación de logs (rexistros) en tempo de execución.
 • En Android úsase a clase Log, que posúe un conxunto de métodos estáticos que nos van axudar no proceso de depuración/seguimento.

PDM Debugger 1.jpg • A imaxe amosa un conxunto de mensaxes. Os campos que conforman a mensaxe se poden escoller como se amosa na seguinte imaxe:

PDM Debugger 1b.jpg

 • As mensaxes poden ter diferente cor en función do nivel de gravidade, así estarán en vermello os que sexan de tipo Error.
  • Nivel de criticidade: tipo de mensaxe (Erro, Warning, Info, Debug, etc)


 • Para cada nivel de criticidade existe un método estático que nós axuda a clasificar as mensaxes que pode producir a aplicación: e(), w(), i(), d() e v().
 • Cada un dos métodos recibe como parámetro a etiqueta (tag) e o texto da mensaxe.


Caso práctico

 • Crear o seguinte proxecto: Depuracion
Unha activity de nome 'Practica_1'


 • Imos realizar un pequeno proxecto onde amosamos como poder usar o LOG.
 • A etiqueta (tag) que se está usando no programa é: "DEPURACIÓN"
 • Para ver as mensaxes de log usaremos a ventá LogCat.
O XML do Layout

 • A continuación amósase o Layout da aplicación:
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5.    android:layout_width="match_parent"
 6.    android:layout_height="match_parent"
 7.    tools:context=".Practica_1">
 8.  
 9.     <EditText
 10.        android:id="@+id/edtSeculo"
 11.        android:layout_width="wrap_content"
 12.        android:layout_height="wrap_content"
 13.        android:layout_marginStart="8dp"
 14.        android:layout_marginTop="8dp"
 15.        android:ems="10"
 16.        android:inputType="textPersonName"
 17.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 18.        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
 19.        tools:text="Introduce o século onde vives" />
 20.  
 21.     <Button
 22.        android:id="@+id/btnPremer"
 23.        android:layout_width="wrap_content"
 24.        android:layout_height="wrap_content"
 25.        android:layout_marginStart="8dp"
 26.        android:layout_marginTop="8dp"
 27.        android:text="Preme aquí"
 28.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 29.        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/edtSeculo"
 30.        android:onClick="onButtonClick"
 31.        />
 32. </android.support.constraint.ConstraintLayout>
O código Java da aplicación

 1. package es.cifprodofloucha.angel.depuracion.depuracion;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.util.Log;
 6. import android.view.View;
 7. import android.widget.EditText;
 8. import android.widget.Toast;
 9.  
 10. public class Practica_1 extends Activity {
 11.  
 12.     public void onButtonClick(View v) {
 13.         EditText et = (EditText) findViewById(R.id.edtSeculo);
 14.  
 15.         if (et.getText().toString().equals("21")) {
 16.             Toast.makeText(this, "Tes os pes na terra ", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 17.             Log.i("DEPURACIÓN BOTÓN", "Dentro if");
 18.  
 19.         } else if (et.getText().toString().equals("")) {
 20.             Toast.makeText(this, "Non escribiches nada", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 21.             Log.i("DEPURACIÓN BOTÓN", "Dentro else if");
 22.  
 23.         } else
 24.  
 25.         {
 26.             Toast.makeText(this, "Estás noutro planeta", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 27.             Log.i("DEPURACIÓN BOTÓN", "Dentro else");
 28.  
 29.         }
 30.  
 31.     }
 32.  
 33.     @Override
 34.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 35.         super.onCreate(savedInstanceState);
 36.         setContentView(R.layout.activity_practica_1);
 37.  
 38.         Log.e("DEPURACIÓN", "Mensaxe de erro");
 39.         Log.w("DEPURACIÓN", "Mensaxe de aviso");
 40.         Log.i("DEPURACIÓN", "Mensaxe de información");
 41.         Log.d("DEPURACIÓN", "Mensaxe de mensaxe de depuración");
 42.         Log.v("DEPURACIÓN", "Mensaxe de vervose");
 43.  
 44.     }
 45. }
 • Liñas 38-42: A aplicación emite mensaxes a través dos métodos estáticos con distintos niveis de criticidade.
  • A etiqueta (tag) é o primeiro campo.
 • Liñas 17,21,27: emisión de mensaxes que nos axudan a saber porque parte do código se atopa a aplicación.


-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2018).