Drupal

De MediaWiki
Revisión del 16:42 14 nov 2016 de Wiki (Discusión | contribuciones) (UNIDADE 2: Contidos)

Saltar a: navegación, buscar
Drupal Shiny Icon.svg.png
Drupal 8.x

88x31.png


Estes apuntes foron creados para o módulo profesional Implantación de Aplicacións Web do ciclo de grao superior Administración de sistemas informáticos en rede. Creados e editados por Ángel D. Fernandez González baixo a licenza Creative Commons 3.0:

  • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
  • Uso non comercial.
  • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.
Para calquera outro tipo de uso non contemplado na licenza anterior consulte ós autores: Ángel D. Fernández González.UNIDADE 1: Instalación

UNIDADE 2: Contidos

UNIDADE 3: Themes


UNIDADE 4: Menús


UNIDADE 5: Bloques

UNIDADE 6: Usuarios

UNIDADE : Módulos

UNIDADE : Aspectos varios-- Ángel D. Fernández González -- (2016).