LIBGDX Acelerometro

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

UNIDADE 3: Acelerómetro / Compás

Introdución


Nota: Este modo de control está relacionado coa xestión de eventos. • O acelerómetro é un dispositivo hardware que nos indica en metros por segundo a aceleración do dispositivo en calquera dos tres eixes.

Información da wiki: https://github.com/libgdx/libgdx/wiki/Accelerometer

LIBGDX 3 Avanzado AcelerometroCompas 2.png

Imaxe obtida de https://github.com/libgdx/libgdx/wiki/Accelerometer


 • Un compás mide a inclinación en grados do dispositivo.

Información: http://www.badlogicgames.com/wordpress/?p=1490

LIBGDX 3 Avanzado AcelCompas 1.jpg

Imaxe obtida de http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorManager.html#getOrientation


Para saber se dispoñemos do hardware debemos chamar ó método isPeripheralAvailable. Por exemplo:

 • Gdx.input.isPeripheralAvailable(Peripheral.Compass): devolve true / false.
 • Gdx.input.isPeripheralAvailable(Peripheral.Accelerometer): devolve true / false.


Permisos: Non é necesario engadir un permiso para facer uso do hardware do dispositivo, pero podemos indicar ao usuario que o xogo vai facer uso deles e incluso, se poñemos o xogo no Market, podemos facer que non poida ser instalado se non se ten dito hardware.

Debemos editar o arquivo AndroidManifiest.xml da versión Android:Escribimos en Name o hardware a usar
 • <uses-feature android:name="android.hardware.sensor.accelerometer" android:required="true"></uses-feature>
 • <uses-feature android:name="android.hardware.sensor.compass" android:required="true"></uses-feature>


 • Se escollemos a opción 'required=true' indicamos que é necesario dito hardware para que o xogo funcione.

Compás

Para poder utiliza o compás debemos de indicalo na clase AndroidLauncher do proxecto Android:

 1. config.useCompass=true;

No caso do compás podemos facer uso dos seguintes métodos que devolven un valor en grados:

 • Azimut: Ángulo de rotación arredor do eixe Z: Gdx.input.getAzimuth(). Pode ser utilizado para alinear algo có polo norte magnético.
 • Pitch: Ángulo de rotación arredor do eixe X: Gdx.input.getPitch()
 • Roll: Ángulo de rotación arredor do eixe Y: Gdx.input.getRoll()


Acelerómetro

Para poder utiliza o compás debemos de indicalo na clase AndroidLauncher do proxecto Android:

 1. config.useAccelerometer=true;

No caso do acelerómetro podemos facer uso dos seguintes métodos que devolven un valor de tipo float entre -10 e 10 inclusive.

 • Aceleración no eixe X: Gdx.input.getAccelerometerX()
 • Aceleración no eixe Y: Gdx.input.getAccelerometerY()
 • Aceleración no eixe Z: Gdx.input.getAccelerometerZ()


Exemplo de código

Deberedes de cambiar a clase co que inician as diferentes plataformas pola seguinte:

Código da clase AcelerometroCompas
Obxectivo: Amosar os valores que devolven as funcións que controlan o acelerómetro e o compás.

 1. public class AcelerometroCompas extends ApplicationAdapter {
 2.         SpriteBatch batch;
 3.         Texture img;
 4.         BitmapFont font;
 5.        
 6.         @Override
 7.         public void create () {
 8.                 batch = new SpriteBatch();
 9.                 img = new Texture("badlogic.jpg");
 10.  
 11.                 font = new BitmapFont();
 12.         }
 13.  
 14.         @Override
 15.         public void render () {
 16.                 Gdx.gl.glClearColor(1, 0, 0, 1);
 17.                 Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 18.                 batch.begin();
 19.                 font.drawMultiLine(batch, getOrientationString(), 20, Gdx.graphics.getHeight() - 10);
 20.                 font.drawMultiLine(batch, getAcelerometerString(), 120, Gdx.graphics.getHeight() - 10);
 21.                 batch.end();
 22.                
 23.         }
 24.         private String getOrientationString() {
 25.                 StringBuilder builder = new StringBuilder();           
 26.                 builder.append("\nazimuth: ");
 27.                 builder.append((int)Gdx.input.getAzimuth());
 28.                 builder.append("\npitch: ");
 29.                 builder.append((int)Gdx.input.getPitch());
 30.                 builder.append("\nroll: ");
 31.                 builder.append((int)Gdx.input.getRoll());
 32.                 return builder.toString();
 33.         }
 34.         private String getAcelerometerString() {
 35.                 StringBuilder builder = new StringBuilder();           
 36.                 builder.append("\nX: ");
 37.                 builder.append((int)Gdx.input.getAccelerometerX());
 38.                 builder.append("\nY: ");
 39.                 builder.append((int)Gdx.input.getAccelerometerY());
 40.                 builder.append("\nZ: ");
 41.                 builder.append((int)Gdx.input.getAccelerometerZ());
 42.                 return builder.toString();
 43.         }
 44. }


TAREFA OPTATIVA A FACER


TAREFA OPTATIVA A FACER: facer que dependendo da inclinación do móbil, modificar a velocidade dos coches para que vaian máis rápido ou máis amodo.

Podedes intentar calquera outro tipo de control que queirades, como mover o alien con acelerómetro ou calquera outra forma.
-- Ángel D. Fernández González -- (2015).