LIBGDX AssetManager

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

UNIDADE 3: AssetManager

Introdución

Nota: Esta explicación está relacionada cos gráficos.
Información na wiki: https://github.com/libgdx/libgdx/wiki/Managing-your-assets


O obxectivo desta clase:

 • Impedir que o dispositivo móbil dea un Not Responding. Isto se pode producir se temos unha cantidade de gráficos moi alta e os cargamos como ata o de agora. A carga dos gráficos se fai no fío principal da aplicación.
 • Pode realizar unha carga asíncrona dos gráficos. Desta forma podemos ter unha pantalla de carga cunha barra de progreso para facer o xogo máis amigable.


Esta clase só debería usarse cando o tamaño conxuntos de todos os gráficos sexa elevado.

Pasos para utilizar a clase AssetManager

 • Primeiro debemos crear o obxecto AssetManager:
 1. private AssetManager assetManager;
 2. ..........
 3.  
 4. assetManager = new AssetManager();


 • Despois temos que indicarlle o que queremos cargar.
Isto se fai chamando ó método load.
                assetManager.load("LIBGDX_asset_mapa1.png", Texture.class);
- O primeiro parámetro é o nome do gráfico a cargar.
- O segundo parámetro é a clase de gráfico a cargar. Entre estas temos:
TextureAtlas.class
BitmapFont.class
Music.class
Este método está sobrecargado e podemos enviarlle como terceiro parámetro información extra como o tipo de algoritmo de compresión para os elementos gráficos.
 • Indicamos o tipo de carga que queremos:
 • Carga asíncrona: Neste intre a carga se fai asincronamente de tal forma que no método render da clase que está cargando o asset podemos comprobar o progreso da carga chamando ó método update.
Dito método devolve false no caso de que aínda estean cargando os gráficos.


Neste caso (devolve false, polo tanto estamos a cargar os gráficos) podemos chamar ó método getProgress() que nos vai devolver un número entre 0-1 indicando o grado de progreso da carga (0 empeza ; 1 rematou de cargar).


 • Carga síncrona: Se queremos que a carga se faga sincronamente, é dicir, que non continúe coa execución ata que remate de cargar, teremos que chamar ó método finishLoading().
        assetManager.finishLoading(); • Unha vez cargados os gráficos temos que referencialos para poder ser usados polo noso xogo.
        private Texture mapa1;
        ............

                mapa1 = assetManager.get("LIBGDX_asset_mapa1.png",Texture.class);


 • Unha vez os temos referenciados xa podemos usalos como ata o de agora.
        batch.draw(mapa1,0,0,100,100);


 • Unha vez que xa non os queremos utilizar temos varias opcións:
Chamar ó método unLoad(String nomearquivo): se o gráfico está referenciado por outro assetmanager ou cargado manualmente non o libera.
Chamar ó método clear(): desta forma se liberan todos os recursos gráficos cargados polo assetmanager, pero a diferenza do método dispose podo volver a usar o assetmanager para cargar outros gráficos.
Chamar ó método dispose(): libera os gráficos e destrúe o assetmanager.
                assetManager.dispose();


Exemplo de código

 • Descargade e descomprimide o arquivo seguinte. Copialo ó cartafol assets do proxecto Android.

Media:LIBGDX_assetmanager.zip

Dito arquivo ten 3 mapas de proba, cunha resolución de 2400x4000 pixeles de resolución. Para que vos deades unha idea, unha versión reducida do que levades comprimido é isto:

LIBGDX asset mapa mini.png
O que se va na parte superior esquerda é o gráfico que estades a utiliza no voso xogo...


 • Crear unha nova clase.

Deberedes de cambiar a clase co que inician as diferentes plataformas pola seguinte:

Versión asíncrona

Código da clase AssetManagerCarga
Obxectivo: amosar como utilizar a clase AssetManager. Carga ASÍNCRONA

 1. public class AssetManagerCarga  extends ApplicationAdapter {
 2.         SpriteBatch batch;
 3.        
 4.         private AssetManager assetManager;
 5.  
 6.         private Texture mapa1;
 7.         private Texture mapa2;
 8.         private Texture mapa3;
 9.        
 10.    
 11.         @Override
 12.         public void create () {
 13.                 batch = new SpriteBatch();
 14.  
 15.                
 16.                 assetManager = new AssetManager();
 17.                
 18.                 assetManager.load("LIBGDX_asset_mapa1.png", Texture.class);
 19.                 assetManager.load("LIBGDX_asset_mapa2.png", Texture.class);
 20.                 assetManager.load("LIBGDX_asset_mapa3.png", Texture.class);
 21.                
 22.         }
 23.  
 24.         @Override
 25.         public void render () {
 26.                 Gdx.gl.glClearColor(1, 0, 0, 1);
 27.                 Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 28.                 batch.begin();
 29.                 if (assetManager.update()){
 30.                         mapa1 = assetManager.get("LIBGDX_asset_mapa1.png",Texture.class);
 31.                         mapa2 = assetManager.get("LIBGDX_asset_mapa2.png",Texture.class);
 32.                         mapa3 = assetManager.get("LIBGDX_asset_mapa3.png",Texture.class);
 33.                         Gdx.app.log("LIBGDX","Rematou de cargar");      // Se esta é unha pantalla de carga agora cambiaríamos a do xogo
 34.                         Gdx.app.exit();
 35.                        
 36.                 }
 37.                 else {
 38.                         Gdx.app.log("LIBGDX",String.valueOf(assetManager.getProgress()));
 39.                 }
 40.                        
 41.  
 42.                 batch.end();
 43.                
 44.         }
 45.        
 46.         @Override
 47.         public void dispose(){
 48.                 assetManager.dispose();
 49.         }
 50.  
 51. }


Versión síncrona

Código da clase AssetManagerCarga
Obxectivo: amosar como utilizar a clase AssetManager. Carga SÍNCRONA

 1. public class AssetManagerCarga  extends ApplicationAdapter {
 2.         SpriteBatch batch;
 3.        
 4.         private AssetManager assetManager;
 5.  
 6.         private Texture mapa1;
 7.         private Texture mapa2;
 8.         private Texture mapa3;
 9.        
 10.    
 11.         @Override
 12.         public void create () {
 13.                 batch = new SpriteBatch();
 14.  
 15.                
 16.                 assetManager = new AssetManager();
 17.                
 18.                 assetManager.load("LIBGDX_asset_mapa1.png", Texture.class);
 19.                 assetManager.load("LIBGDX_asset_mapa2.png", Texture.class);
 20.                 assetManager.load("LIBGDX_asset_mapa3.png", Texture.class);
 21.                
 22.                 // VERSION SINCRONA
 23.                 assetManager.finishLoading();
 24.  
 25.                 mapa1 = assetManager.get("LIBGDX_asset_mapa1.png",Texture.class);
 26.                 mapa2 = assetManager.get("LIBGDX_asset_mapa2.png",Texture.class);
 27.                 mapa3 = assetManager.get("LIBGDX_asset_mapa3.png",Texture.class);
 28.                
 29.                 // Xa cargamos os gráficos.
 30.                 // No xogo que estamos a facer, esta parte iría na clase AssetManager
 31.                
 32.         }
 33.  
 34.         @Override
 35.         public void render () {
 36.                 Gdx.gl.glClearColor(1, 0, 0, 1);
 37.                 Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 38.                 batch.begin();
 39.                
 40.                 // VERSION SINCRONA
 41.                 batch.draw(mapa1,0,0,Gdx.graphics.getWidth(),Gdx.graphics.getHeight());
 42.  
 43.                 batch.end();
 44.                
 45.         }
 46.        
 47.         @Override
 48.         public void dispose(){
 49.                 assetManager.dispose();
 50.         }
 51.  
 52. }


TAREFA OPTATIVA A FACER


TAREFA OPTATIVA A FACER: Modifica a clase AssetsXogo para cargar os gráficos do xogo utilizando a clase AssetManager.

Nota:

 • Lembra modificar ó método dispose para liberar o assetmanager.
 • Podes aumentar o nivel de dificultade creando unha pantalla de carga cunha barra de desprazamento,-- Ángel D. Fernández González -- (2015).