PHP Operadores

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución

 • Como en todas as linguaxes de programación imos ter operadores que aplicaremos a variables.
 • Ditos operadores teñen unha precedencia.
Por exemplo: 1 + 2 * 3 é igual 1+(2*3) xa que o operador de multiplicación ten máis precedencia que o da suma.
Non necesitamos ter en conta as precedencias entre operadores se utilizamos parénteses nas nosas operacións :)


Precedencia de operadores

No seguinte cadro aparecen os operadores por orde de precedencia (os que teñen máis 'peso' están arriba na táboa).
Php operadores 1.jpg
Nota: Información obtida de php.net.


Operadores aritméticos

No seguinte cadro aparecen os operadores aritméticos.
Php operadores 2.jpg
Nota: Información obtida de php.net.

Operador de asignación

 • O operador de asignación é =
 1. <?php
 2. variableNumérica$=5;
 3. variableCadea='Ola';
 4. ?>
 • Tamén se pode facer unha asignación por referencia. Neste tipo de asignación temos dous variables 'apuntando' á mesma dirección de memoria. Polo tanto a modificación do valor nunha das variables fai que se modifique noutra variable.
 1. <?php
 2. $a = 3;
 3. $b = &$a; // $b é unha referencia para $a
 4.  
 5. print "$a\n"; // amosa 3
 6. print "$b\n"; // amosa 3
 7.  
 8. $a = 4; // cambia $a
 9.  
 10. print "$a\n"; // amosa 4
 11. print "$b\n"; // amosa 4 tamén, dado que $b é unha referencia para $a
 12. ?>
Información obtida deste enlace.

Operadores tipo bit

No seguinte cadro aparecen os operadores de tipo bit.
Php operadores 3.jpg
Nota: Información obtida de php.net.


Operadores de comparación

No seguinte cadro aparecen os operadores de comparación.
Php operadores 4.jpg
Nota: Información obtida de php.net.


Operadores de incremento/decremento

No seguinte cadro aparecen os operadores de incremento/decremento.
Php operadores 5.jpg
Nota: Información obtida de php.net.


Operadores lóxicos

No seguinte cadro aparecen os operadores lóxicos.
Php operadores 6.jpg
Nota: Información obtida de php.net.


Operadores para arrays

No seguinte cadro aparecen os operadores para arrays.
Php operadores 7.jpg
Nota: Información obtida de php.net.

-- Ángel D. Fernández González -- (2016).