PHP Sintaxe

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Sintaxe

 • As páxinas que creamos en php deben ter algunha destas extensións: .php, .phtml, .php3, .php4, .php5, .php7, .phps
 • Normalmente teremos de extensión .php


 • Para engadir código PHP a unha páxina temos que escribir estas etiquetas dentro do código da páxina:
 1. <?php
 2.  
 3. // CODIGO PHP
 4.  
 5. ?>


Nota: É posible poñer as etiquetas <?  ?> pero non recomendable. Para facelo teremos que modificar o arquivo php.ini como ven indicado neste enlace.


 • Se a páxina php soamente contén código php ou finaliza con código php, é preferible non engadir a etiqueta ?> ao final da páxina.
Por exemplo:
 1. <html>
 2. <head>
 3. </head>
 4. <body>
 5. <?php
 6.  
 7.   echo "ola";
 8.   echo "</body></html>";
Con isto evitamos engadir espazos en branco ou novas liñas non desexadas que poidan ir ao rematar o código php.


 • Calquera código que poñamos fora das etiquetas de inicio e fin do código PHP será ignorado polo intérprete de PHP e se tratará como código HTML.
Por exemplo:
 1. <html>
 2. <head>
 3. </head>
 4. <body>
 5. <?php
 6.  
 7.   echo "ola";
 8.  
 9. ?>
 10. <br/>
 11. <h1>Este é unha cabeceira en html </h1>
 12. </body>
 13. </html>


 • É posible ter varios bloques de código PHP dentro da mesma páxina,


 1. <html>
 2. <head>
 3. </head>
 4. <body>
 5. <?php
 6.   echo "ola";
 7. ?>
 8. <br/>
 9. <h1>Este é unha cabeceira en html </h1>
 10. <?php
 11.   echo "adeus";
 12. ?>
 13. </body>
 14. </html>
E incluso dentro de liñas HTML:
 1. <html>
 2.     <head>
 3.         <meta charset="UTF-8">
 4.         <title></title>
 5.     </head>
 6.     <body>
 7. <?php
 8.   echo "ola";
 9. ?>
 10.   <br/>
 11.   <h1>Este é unha cabeceira en html <?php echo "con php"; ?></h1>
 12.  
 13.     </body>
 14.    
 15. </html>


Nota: Notar que sempre debemos deixar a lo menos un espazo en branco entre <?php e o inicio de código....
 • En xeral, as liñas en PHP rematan con punto e coma.
 • Podemos engadir sangrías, retornos de carro,...que o intérprete non os terá en conta. Polo tanto podemos dar un formato lexible ao código PHP.

Exemplo de boa programación:

 1. <html>
 2.     <head>
 3.         <meta charset="UTF-8">
 4.         <title></title>
 5.     </head>
 6.     <body>
 7. <?php
 8.    
 9.     $valor = 6;
 10.    
 11.     if ($valor>5) {
 12.         echo "Valor vale máis de 5...";
 13.     }
 14.     else {
 15.         echo "Valor vale menos de 5...";
 16.     }
 17.  
 18. ?>
 19.     </body>    
 20. </html>

Exemplo de mala programación:

 1. <html>
 2.     <head>
 3.         <meta charset="UTF-8">
 4.         <title></title>
 5.     </head>
 6.     <body>
 7. <?php
 8.    
 9.     $valor = 6;
 10.    
 11. if ($valor>5) {
 12.              echo "Valor vale máis de 5...";
 13.  }
 14.    else {
 15.  echo "Valor vale menos de 5...";
 16.       }
 17.  
 18. ?>
 19.     </body>    
 20. </html>


 • É importante ter en conta que se a páxina web cumpre un determinado estándar debemos asegurarnos que o código HTML que xeran as liñas PHP tamén deben cumprilo.
Un sitio para validar páxinas web: https://validator.w3.org/#validate_by_uri+with_options
Por exemplo:
 1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 2.     "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
 4.     <head>
 5.         <meta charset="UTF-8">
 6.         <title></title>
 7.     </head>
 8.     <body>
 9. <?php
 10.    
 11.     echo "<h1 id=cabecera>Isto é unha cabeceira h1</h1>"
 12.  
 13. ?>
 14.     </body>    
 15. </html>


Este código produce esta saída HTML:
 1. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
 2.     <head>
 3.         <title></title>
 4.     </head>
 5.     <body>
 6.        <h1 id=cabeceira>Isto é unha cabeceira h1</h1>
 7.     </body>    
 8. </html>


Se levamos este código á páxina de validación veremos que non cumpre o stándard XHTML, xa que o id da etiqueta h1 non está entrecomillado.

Comentarios

 • Podemos poñer comentarios de liña ou comentarios de bloque.
 • En PHP é moi importante (como en todas as linguaxes de programación) comentar adecuadamente as variables e os bloques de código para ter un adecuado mantemento posterior.
Exemplo de código:
 1. <?php  
 2.     $var = "Isto é unha variable de cadea"; // Isto é unha variable de cadea
 3.  
 4.     /* Imos imprimir o valor dunha variable
 5.        O facemos para probar como vai :)
 6.      */
 7.     echo $var;
 8. ?>


Máis información no seguinte enlace: http://php.net/manual/es/language.basic-syntax.comments.php
-- Ángel D. Fernández González -- (2016).