Historial de revisiones de «Sitios onde instalar e xestionar CMS»

Saltar a: navegación, buscar

Selección de diferencias: marca las casillas correspondientes a las versiones a comparar y pulsa Intro o el botón de abajo.
Leyenda: (act) = diferencias con la versión actual, (ant) = diferencias con la versión anterior, m = edición menor

  • (act | ant) 00:06 18 ago 2016Wiki (Discusión | contribuciones). . (1637 bytes) (+1637). . (Página creada con «* Neste apartado imos indicar algúns sitios web onde podemos aloxar os CMS para facer probas ou xa para produción. Sería un desenrolo de aplicacións na nube. * Temos...»)