Spinner

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución

 • Un Spinner é unha lista despregable de opcións na que o usuario pode escoller unha delas.

00 spinners form.png


 • Imos comezar usando o Spinner apoiándonos primeiro nun botón de texto.


 • Unha forma estática de definir os datos que van encher o Spinner é usando un arquivo de recursos de tipo String-array:


Caso práctico

Se non o temos creado antes, crea un paquete de nome UI como un subpaquete do teu paquete principal.
Dentro do paquete UI, crearemos un novo paquete de nome: Spinners. • Dentro do paquete Spinners crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD02_01_Spinners de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base. • Nunha primeira versión imos crear unha aplicación que permita seleccionar un planeta nun Spiner e logo premendo un botón nos indicará o ítem seleccionado e a súa posición.
Arquivo de recursos: String-Array


 • Ficheiro de recursos: array_planetas.xml.
 • Polo nome do string_array é por onde se vai acceder ao array.
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <resources>
 3.   <string-array name="planetas_UD02_01_spinner">
 4.     <item>Mercurio</item>
 5.     <item>Venus</item>
 6.     <item>Terra</item>
 7.     <item>Marte</item>
 8.     <item>Xúpiter</item>
 9.     <item>Saturno</item>
 10.     <item>Urano</item>
 11.     <item>Neptuno</item>
 12.   </string-array>
 13. </resources>XML do Layout

 • Observar como se crea un Spinner
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 4.   android:layout_width="match_parent"
 5.   android:layout_height="match_parent"
 6.   android:orientation="vertical" >
 7.  
 8.   <Spinner
 9.     android:id="@+id/spnPlanetas_UD02_01_spinners"
 10.     android:layout_width="wrap_content"
 11.     android:layout_height="wrap_content"
 12.     android:entries="@array/planetas_UD02_01_spinner" />
 13.  
 14.   <Button
 15.     android:id="@+id/btn_seleccion"
 16.     android:layout_width="wrap_content"
 17.     android:layout_height="wrap_content"
 18.     android:onClick="onButtonClick"
 19.     android:text="Preme cando selecciones" />
 20.  
 21.   <TextView
 22.     android:id="@+id/txtResultado_UD02_01_spinners"
 23.     android:layout_width="wrap_content"
 24.     android:layout_height="wrap_content"
 25.     android:text="Selecciona un planeta" />
 26.  
 27. </LinearLayout>
 • Liña 12: é onde se vincula o Spinner co recurso tipo array: planetas.
 • Liña 18: chamamos a un método cando se faga Click.Código Java

 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.Spinners;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.view.View;
 6. import android.widget.AdapterView;
 7. import android.widget.Spinner;
 8. import android.widget.TextView;
 9.  
 10. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 11.  
 12. public class UD02_01_Spinners extends Activity {
 13.  
 14.  
 15.   public void onButtonClick(View v) {
 16.     Spinner spinPlanetas = (Spinner) findViewById(R.id.spnPlanetas_UD02_01_spinners);
 17.     TextView txtResultado = (TextView) findViewById(R.id.txtResultado_UD02_01_spinners);
 18.  
 19.     txtResultado.setText("Seleccionaches "
 20.         + spinPlanetas.getSelectedItem()
 21.         + "\nque está na posición " + spinPlanetas.getSelectedItemId());
 22.   }
 23.  
 24.  
 25.   @Override
 26.   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 27.     super.onCreate(savedInstanceState);
 28.     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__spinners);
 29.  
 30.   }
 31. }
 • Liñas 16,17: Definimos os obxectos nos que recollemos os controis declarados no Layout.
 • Liñas 20,21: Seleccionamos o elemento da lista e a súa posición.Capturar o evento cando se selecciona un ítem

 • Nesta segunda versión vaise deixar que o botón siga realizando a súa función, pero agora cando seleccionemos un ítem que se capture o evento e que na etiqueta indicar cal é o planeta seleccionado e a súa posición.
 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.Spinners;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.view.View;
 6. import android.widget.AdapterView;
 7. import android.widget.Spinner;
 8. import android.widget.TextView;
 9.  
 10. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 11.  
 12. public class UD02_01_Spinners extends Activity {
 13.  
 14.  
 15.   public void onButtonClick(View v) {
 16.     Spinner spinPlanetas = (Spinner) findViewById(R.id.spnPlanetas_UD02_01_spinners);
 17.     TextView txtResultado = (TextView) findViewById(R.id.txtResultado_UD02_01_spinners);
 18.  
 19.     txtResultado.setText("Seleccionaches "
 20.         + spinPlanetas.getSelectedItem()
 21.         + "\nque está na posición " + spinPlanetas.getSelectedItemId());
 22.   }
 23.  
 24.   /**
 25.    * Neste método asociamos os listener aos view onde queramos xestionar eventos
 26.    */
 27.   private void xestionarEventos(){
 28.  
 29.     Spinner spinPlanetas = (Spinner) findViewById(R.id.spnPlanetas_UD02_01_spinners);
 30.     spinPlanetas.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() {
 31.  
 32.       @Override
 33.       public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view,
 34.                    int pos, long id) {
 35.         // TODO Auto-generated method stub
 36.  
 37.         TextView txtResultado = (TextView) findViewById(R.id.txtResultado_UD02_01_spinners);
 38.  
 39.         txtResultado.setText("Seleccionaches "
 40.             + parent.getItemAtPosition(pos)
 41.             + "\nque está na posición " + pos);
 42.  
 43.       }
 44.  
 45.       @Override
 46.       public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) {
 47.         // TODO Auto-generated method stub
 48.  
 49.       }
 50.     });
 51.   }
 52.  
 53.   @Override
 54.   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 55.     super.onCreate(savedInstanceState);
 56.     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__spinners);
 57.  
 58.     xestionarEventos();
 59.   }
 60. }
 • Liña 30: Listener que se chama cando se selecciona un elemento do Spinner
 • Liña 33: O métod onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int pos, long id) é chamado cando se selecciona un item distinto do xa seleccionado.
 • Parámetros:
  • parent: O elemento (AdapterView) onde se fixo a selección.
  • view: A vista que foi selecionada dentro do AdapterView
  • position: A posición da vista dentro do Adaptador.
  • id: Cada ítem pode ter varias filas (neste caso só ten unha) este campo indicaría a fila dentro do ítem
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).