Xerar Views nun Layout en tempo de execución. Layout ScrollView

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución

 • A continuación vanse crear os elementos dun TableLayout en tempo de execución.
 • Os elementos dun TableLayout son as celas e cada unha vai ter un compoñente ImageView. Podería ser un botón, un texto, etc.
 • Ademais a través do Layout ScrollView vaise permitir facer scroll.


Caso práctico

 • Creamos unha novo proxecto: U2_33_TableLayoutDinamico


O XML do layout

 • Imos centrarnos no novidoso:
 1. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3.    android:layout_width="match_parent"
 4.    android:layout_height="match_parent"
 5.    android:orientation="vertical" >
 6.  
 7.     <TableLayout
 8.        android:layout_width="wrap_content"
 9.        android:layout_height="wrap_content"
 10.        android:stretchColumns="*" >
 11.  
 12.         <TableRow>
 13.  
 14.             <EditText
 15.                android:id="@+id/et_filas"
 16.                android:layout_width="wrap_content"
 17.                android:layout_height="wrap_content"
 18.                android:hint="Filas"
 19.                android:gravity="center"
 20.                android:imeOptions="actionDone"
 21.                android:inputType="number" />
 22.  
 23.             <EditText
 24.                android:id="@+id/et_columnas"
 25.                android:layout_width="wrap_content"
 26.                android:layout_height="wrap_content"
 27.                android:gravity="center"
 28.                android:hint="Columnas"
 29.                android:inputType="number" />
 30.         </TableRow>
 31.     </TableLayout>
 32.  
 33.     <Button
 34.        android:layout_width="match_parent"
 35.        android:layout_height="wrap_content"
 36.        android:onClick="onXerarTaboaClick"
 37.        android:text="Xerar táboa" />
 38.  
 39.     <ScrollView
 40.        android:layout_width="wrap_content"
 41.        android:layout_height="wrap_content" >
 42.  
 43.         <TableLayout
 44.            android:id="@+id/taboa_dinamica"
 45.            android:layout_width="match_parent"
 46.            android:layout_height="match_parent"
 47.            android:stretchColumns="*" >
 48.         </TableLayout>
 49.     </ScrollView>
 50.  
 51. </LinearLayout>
 • ScrollView: é un layout que permite activar o scroll vertical. Co cal, os elementos que haxa dentro poden crecer en vertical ao seu antollo, pois sempre se poderá realizar scroll.
  • Dentro dese Layout definiuse un TableLayout que non ten ningunha fila. Estas crearanse en tempo de execucion.
 • Liña 44: observar que a táboa ten un ID para poder acceder a ela dende Java.

O código Java

 1. package com.example.u2_33_tablelayoutdinamico;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.view.Menu;
 6. import android.view.View;
 7. import android.view.View.OnClickListener;
 8. import android.view.WindowManager;
 9. import android.widget.EditText;
 10. import android.widget.ImageView;
 11. import android.widget.TableLayout;
 12. import android.widget.TableRow;
 13. import android.widget.Toast;
 14.  
 15. public class U2_33_TableLayoutDinamico extends Activity {
 16.  
 17.         @Override
 18.         protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 19.                 super.onCreate(savedInstanceState);
 20.                 setContentView(R.layout.activity_u2_33__table_layout_dinamico);
 21.  
 22.         }
 23.  
 24.         public void onXerarTaboaClick(View v) {
 25.                 TableLayout taboa = (TableLayout) findViewById(R.id.taboa_dinamica);
 26.                 EditText filas = (EditText) findViewById(R.id.et_filas);
 27.                 EditText columnas = (EditText) findViewById(R.id.et_columnas);
 28.  
 29.                 int f = Integer.parseInt(filas.getText().toString());
 30.                 int c = Integer.parseInt(columnas.getText().toString());
 31.  
 32.                 taboa.removeAllViews();
 33.  
 34.                 for (int i = 1; i <= f; i++) {
 35.                         TableRow fila = new TableRow(this);
 36.                         taboa.addView(fila);
 37.                        
 38.                         for (int j = 1; j <= c; j++) {
 39.                                 ImageView imaxe = new ImageView(this);
 40.                                 imaxe.setTag("Tag" + i + j);
 41.                                 imaxe.setImageResource(R.drawable.ic_launcher);
 42.                                 fila.addView(imaxe);
 43.                                 imaxe.setOnClickListener(new OnClickListener() {
 44.  
 45.                                         @Override
 46.                                         public void onClick(View v) {
 47.                                                 // TODO Auto-generated method stub
 48.                                                 ImageView img = (ImageView) v;
 49.                                                 Toast.makeText(getApplicationContext(),"Premeches na imaxe " + img.getTag(),Toast.LENGTH_SHORT).show();
 50.                                         }
 51.                                 });
 52.  
 53.                         }
 54.                 }
 55.         }
 56.  
 57.         @Override
 58.         public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
 59.                 // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
 60.                 getMenuInflater().inflate(R.menu.u2_33__table_layout_dinamico, menu);
 61.                 return true;
 62.         }
 63.  
 64. }
 • Liña 25: no obxecto taboa apuntamos á táboa definida no layout.
 • Liña 29,30: f e c indican cantas filas e columnas debe ter o TableLayout. Lembrar que parseInt() é un método estático da clase Integer en Java.
 • Liña 32: eliminamos todas as vistas que poida ter a táboa.
 • Liña 35,36: engadimos tantos TableRows como filas nos indicou o usuario.
 • Liña 39,40,41: creamos un obxecto ImageView co seu Tag e imaxe asociada.
 • Liña 42: engadimos en cada fila tantas columnas como nos indicou o usuario a través de engadir, nese caso vistas do tipo ImageView.
 • Liña 43 a 51 para cada unha das imaxes chamamos ao seu Listener que estará a espera de que se faga click nesa mesma imaxe que se acaba de crear.
 • Liña 46 a 50 cando se preme nunha imaxe podemos coñecer, neste caso, cal é o seu Tag.
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).