DRUPAL Bloques

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

  • En Drupal imos poder crear contido de tipo 'bloque' o cal vai poder ser 'colocado' nalgunha das rexións definidas no theme.
  • Algúns dos contidos que son ou poden ser definidos como bloques:
  • Menús
  • Vistas
  • Outros bloques son creados automaticamente ao activar certos módulos.
Por exemplo:

Activando e configurando bloques nun theme

  • Nota: Neste caso supoñemos que o alumno ten feito o dado na Unidade 4: Menús e polo tanto dispón dun menú para ser activado.
Se non é o caso o alumno terá que crear algún tipo de contido de bloque ou utilizar un dos que xa veñen con Drupal, xa que os conceptos son aplicables a calquera de tipo bloque.NOTA IMPORTANTE: Cando asociedes un bloque a un tipo de rol, hai que ter en conta que para que as entradas do menú aparezan, o usuario, a parte de pertencer ao rol escollido por vos, ten que ter permiso para realizar a acción, xa que se non, a entrada de menú non aparecerá.

-- Ángel D. Fernández González -- (2016).