Depuración: LogCat

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución


 • Unha das técnicas para realizar depuración e seguimento das aplicacións é a creación de logs (rexistros) en tempo de execución.
 • En Android úsase a clase Log, que posúe un conxunto de métodos estáticos que nos van axudar no proceso de depuración/seguimento.

PDM Debugger 1.jpg • A imaxe amosa un conxunto de mensaxes. Os campos que conforman a mensaxe se poden escoller como se amosa na seguinte imaxe:

PDM Debugger 1b.jpg

 • As mensaxes poden ter diferente cor en función do nivel de gravidade, así estarán en vermello os que sexan de tipo Error.
  • Nivel de criticidade: tipo de mensaxe (Erro, Warning, Info, Debug, etc)


 • Para cada nivel de criticidade existe un método estático que nós axuda a clasificar as mensaxes que pode producir a aplicación: e(), w(), i(), d() e v().
 • Cada un dos métodos recibe como parámetro a etiqueta (tag) e o texto da mensaxe.


Caso práctico

 • Crear o seguinte proxecto: Depuracion
Unha activity de nome 'Practica_1'


 • Imos realizar un pequeno proxecto onde amosamos como poder usar o LOG.
 • A etiqueta (tag) que se está usando no programa é: "DEPURACIÓN"
 • Para ver as mensaxes de log usaremos a ventá LogCat.
O XML do Layout

 • A continuación amósase o Layout da aplicación:
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5   android:layout_width="match_parent"
 6   android:layout_height="match_parent"
 7   tools:context=".Practica_1">
 8 
 9   <EditText
10     android:id="@+id/edtSeculo"
11     android:layout_width="wrap_content"
12     android:layout_height="wrap_content"
13     android:layout_marginStart="8dp"
14     android:layout_marginTop="8dp"
15     android:ems="10"
16     android:inputType="textPersonName"
17     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
18     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
19     tools:text="Introduce o século onde vives" />
20 
21   <Button
22     android:id="@+id/btnPremer"
23     android:layout_width="wrap_content"
24     android:layout_height="wrap_content"
25     android:layout_marginStart="8dp"
26     android:layout_marginTop="8dp"
27     android:text="Preme aquí"
28     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
29     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/edtSeculo"
30     android:onClick="onButtonClick"
31     />
32 </android.support.constraint.ConstraintLayout>
O código Java da aplicación

 1 package es.cifprodofloucha.angel.depuracion.depuracion;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.util.Log;
 6 import android.view.View;
 7 import android.widget.EditText;
 8 import android.widget.Toast;
 9 
10 public class Practica_1 extends Activity {
11 
12   public void onButtonClick(View v) {
13     EditText et = (EditText) findViewById(R.id.edtSeculo);
14 
15     if (et.getText().toString().equals("21")) {
16       Toast.makeText(this, "Tes os pes na terra ", Toast.LENGTH_SHORT).show();
17       Log.i("DEPURACIÓN BOTÓN", "Dentro if");
18 
19     } else if (et.getText().toString().equals("")) {
20       Toast.makeText(this, "Non escribiches nada", Toast.LENGTH_SHORT).show();
21       Log.i("DEPURACIÓN BOTÓN", "Dentro else if");
22 
23     } else
24 
25     {
26       Toast.makeText(this, "Estás noutro planeta", Toast.LENGTH_SHORT).show();
27       Log.i("DEPURACIÓN BOTÓN", "Dentro else");
28 
29     }
30 
31   }
32 
33   @Override
34   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
35     super.onCreate(savedInstanceState);
36     setContentView(R.layout.activity_practica_1);
37 
38     Log.e("DEPURACIÓN", "Mensaxe de erro");
39     Log.w("DEPURACIÓN", "Mensaxe de aviso");
40     Log.i("DEPURACIÓN", "Mensaxe de información");
41     Log.d("DEPURACIÓN", "Mensaxe de mensaxe de depuración");
42     Log.v("DEPURACIÓN", "Mensaxe de vervose");
43 
44   }
45 }
 • Liñas 38-42: A aplicación emite mensaxes a través dos métodos estáticos con distintos niveis de criticidade.
  • A etiqueta (tag) é o primeiro campo.
 • Liñas 17,21,27: emisión de mensaxes que nos axudan a saber porque parte do código se atopa a aplicación.


-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2018).