Instalación, configuración e uso do Servidor HTTP Apache 2.4

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Consideracións pedagóxicas

Este material pode ser utilizado:

 • No módulo Despregue de Aplicacións Web do Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Web
  • No "BC2. Administración de servidores web"
   • Configuración avanzada do servidor web.
   • Módulos: instalación, configuración e uso.
   • Hosts virtuais: creación, configuración e uso.
   • Autenticación e control de acceso.
   • Protocolos HTTP e HTTPS. Tipos MIME.
   • Certificados: servidores de certificados. Instalación de certificados no servidor web.
   • Aseguramento das comunicacións co servidor web. Servidores web seguros. Mecanismos de autenticación.
 • No módulo Servizos en Rede do Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos e Redes
  • NO "BC5. Instalación e configuración de servidores web"
   • Servidores virtuais. Nome de encabezamento de host. Identificación dun servidor virtual.
   • Acceso anónimo e autenticado. Métodos de autenticación.
   • Execución de código. Scripts de servidor e de cliente.
   • Establecemento de conexións seguras.

Para o seu seguemento pode requerir coñecementos:

 • De máquinas virtuáis
 • De sistemas operativos Linux
 • Da teoría dos servidores web

Consideracións previas

Esta instalación de Apache 2.4 fíxose sobre unha máquina virtual Ubuntu 18.04.

Instalación

Configuración

Apache con Webmin

Apache: Configuración básica

Virtual Host

Autenticación

Directiva AllowOverride e ficheiros .htaccess

Módulos

SSL - HTTPS

Páxinas de erros personalizadas

Logs

Pila Lamp

phpMyAdmin

Posibles aplicacións a despregar

Outras referencias

Créditos

 • Os alumnos do Ciclo Medio Sistemas Microinformáticos e Redes do Grupo B do curco académico 2020/2021
 • Os alumnos do Ciclo Superior Despregue de aplicacións web do curso académico 2020/2021