Instalación, configuración e uso do Servidor HTTP Apache 2.4

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Consideracións pedagóxicas

Este material pode ser utilizado:

  • No módulo Despregue de Aplicacións Web do Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións web
  • No módulo Servizos en Rede do Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos e Redes

Para o seu seguimento, pode requerir coñecementos:

  • De máquinas virtuais
  • De sistemas operativos Linux
  • Da teoría dos servidores web

Consideracións previas

Esta instalación de Apache 2.4 fíxose sobre unha máquina virtual Ubuntu 18.04.

Instalación

Configuración

Apache con Webmin

Apache: Configuración básica

Virtual Host

Autenticación

Directiva AllowOverride e ficheiros .htaccess

Módulos

SSL - HTTPS

Páxinas de erros personalizadas

Logs

Pila Lamp

phpMyAdmin

Posibles aplicacións a despregar

Rendemento

Outras referencias

Créditos

  • Os alumnos do Ciclo Medio Sistemas Microinformáticos e Redes do Grupo B do curco académico 2020/2021
  • Os alumnos do Ciclo Superior Despregue de aplicacións web do curso académico 2020/2021