Instalación ADT Bundle

De MediaWiki
Revisión del 16:41 15 nov 2015 de Wiki (discusión | contribuciones) (Página creada con «* Como xa se foi indicando no proceso de instalación de Ubuntu e Windows é posible descargar un paquete que xa traia todo o necesario para desenvolver aplicacións para A...»)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
  • Como xa se foi indicando no proceso de instalación de Ubuntu e Windows é posible descargar un paquete que xa traia todo o necesario para desenvolver aplicacións para Android.


  • Ese paquete chámase ADT Bundle e inclúe: Eclipse + Android SDK + ADT Plugin.


  • Nos seguintes enlaces pódese descargar o ADT Bundle:


    • Só se precisaría instalar o Runtime de Java (JRE) ou o JDK.


  • Visto o realizado nos procesos de instalación anteriores calquera podería baixar o Bundle asociado ao seu Sistema Operativo e configuralo para tódolos usuarios.
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).