Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Introducción

O módulo profesional Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información ten:

 • o código MP0373.
 • unha duración de 133 horas
Wordcloud lmsxi 1.png
Markup language icon.PNG
 1. BC1. Linguaxes de marcas
 2. BC2. Uso de linguaxes de marcas en contornos web
 3. BC3. Aplicación das linguaxes de marcas á sindicación de contidos
 4. BC4. Definición de esquemas e vocabularios en XML
 5. BC5. Conversión e adaptación de documentos XML
 6. BC6. Almacenamento de información
 7. BC7. Sistemas de xestión empresarialContidos detallados

Contidos
UD Titulo Teoría /
Práctica
Subcontido
1 Linguaxes de marcas Teoría Introdución
HTML
XML
JSON
Práctica Exercicios sobre linguaxes de marcas
Exercicios sobre HTML
Exercicios sobre XML
Ler ficheiro JSON mediante AJAX
2 Uso de linguaxes de marcas en contornos web Teoría Introdución
HTML 5
CSS e CSS en profundidade
Teoría de Web Services
Práctica
Exercicios de HTML 5
Exercicios de CSS
Exercicios de servicios web
3 Aplicación das linguaxes de marcas á sindicación de contidos Teoría Introdución
Práctica Xogueteando coa sindicación
4 Definición de esquemas e vocabularios en XML Teoría Introdución
DTD
XML Schema (XSD)
Práctica Exercicios de DTDs
Exercicios de XSD (XML Schema Definition)
5 Conversión e adaptación de documentos XML Teoría Introdución
XPath
XQuery
XSLT
Práctica Exercicios de XPath
Exercicios de XQuery
Exercicios con XSLT
6 Almacenamento de información Teoría Introdución
Práctica Xogueteando con eXist-db
Xogueteando con BaseX
Xogueteando con MongoDB
Xogueteando con couchDB
7 Sistemas de xestión empresarial Teoría Introdución
Práctica Comparando difentes sistemas de xestión empresarial
Instalando e configurando Odoo
Instalando e configurando Prestashop
Instalando e configurando Dollibar
Instalando e configurando CiviCRM
Instalando e configurando Vtiger CRM
Instalando e configurando Sugar CRM

Referencias

Algunhas referencias usadas para a elaboración deste material e útiles para ampliar coñecementos podense consultar neste artigo:


88x31.png


Estes apuntes foron creados para o módulo profesional Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información do ciclo de grao superior Desenvolvemento de aplicacións web, Desenvolvemente de aplicacións multiplataforma e Administración de Sistemas Informáticos en Rede. Creados e editados por José López Villar baixo a licenza Creative Commons 3.0:

 • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
 • Uso non comercial.
 • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.