Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introducción

O módulo profesional Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información ten:

 • o código MP0373.
 • unha duración de 133 horas
Markup language icon.PNG
 1. BC1. Linguaxes de marcas
 2. BC2. Uso de linguaxes de marcas en contornos web
 3. BC3. Aplicación das linguaxes de marcas á sindicación de contidos
 4. BC4. Definición de esquemas e vocabularios en XML
 5. BC5. Conversión e adaptación de documentos XML
 6. BC6. Almacenamento de información
 7. BC7. Sistemas de xestión empresarial

Contidos detallados

Contidos
UD Titulo Teoría /
Práctica
Subcontido
1 Linguaxes de marcas Teoría Introdución
HTML
XML
JSON
Práctica Exercicios sobre linguaxes de marcas
Exercicios sobre HTML
Exercicios sobre XML
Ler ficheiro JSON mediante AJAX
2 Uso de linguaxes de marcas en contornos web Teoría Introdución
HTML 5
CSS e CSS en profundidade
Teoría de Web Services
Práctica
Exercicios de HTML 5
Exercicios de CSS
Exercicios de servicios web
3 Aplicación das linguaxes de marcas á sindicación de contidos Teoría Introdución
Práctica Xogueteando coa sindicación
4 Definición de esquemas e vocabularios en XML Teoría Introdución
DTD
XML Schema (XSD)
Práctica Exercicios de DTDs
Exercicios de XSD (XML Schema Definition)
5 Conversión e adaptación de documentos XML Teoría Introdución
XPath
XQuery
XSLT
Práctica Exercicios de XPath
Exercicios de XQuery
Exercicios con XSLT
6 Almacenamento de información Teoría Introdución
Práctica Xogueteando con eXist-db
Xogueteando con BaseX
Xogueteando con MongoDB
Xogueteando con couchDB
7 Sistemas de xestión empresarial Teoría Introdución
Práctica Comparando difentes sistemas de xestión empresarial
Instalando e configurando Odoo 15
Instalando e configurando Dollibar
Instalando e configurando CiviCRM

Referencias

Algunhas referencias usadas para a elaboración deste material e útiles para ampliar coñecementos podense consultar neste artigo:


88x31.png


Estes apuntes foron creados para o módulo profesional Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información do ciclo de grao superior Desenvolvemento de aplicacións web e Desenvolvemente de aplicacións multiplataforma. Creados e editados por José López Villar baixo a licenza Creative Commons 3.0:

 • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
 • Uso non comercial.
 • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.