Páxina Principal

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Benvidos á WIKI do CIFP RODOLFO UCHA PIÑEIRO
Programación

Móviles

Mockup-screen-smartphone-website.jpg

Programación de dispositivos móviles FLUTTER escrito por Ángel D. Fernández González.

Programación de dispositivos móviles ANDROID con AndroidStudio (en Gallego) escrito por Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Alvarez.


Videojuegos

Video game developer1.jpg

Programación de videojuegos con UNITY3D escrito por Ángel D. Fernández González

Programación de videoxogos 2D / 3D con LIBGDX (en Gallego) escrito por Angel D. Fernández González


Otros lenguajes

Programming postit.jpg

Programación con PHP escrito por Ángel D. Fernández González

Programación orientada a objetos con Java escrito por Ángel D. Fernández González e Roberto Romero

Programación con Python escrito por José López Villar

Contornos de desenvolvemento escrito por José López Villar

Acceso a datos escrito por José López Villar

Programación de servizos e procesos escrito por José López Villar

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información escrito por José López Villar


Bases de datos

Database1.jpg

Mysql 5.7 escrito por Ángel D. Fernández González

Mysql 8 escrito por Ángel D. Fernández González

Módulo Bases de Datos escrito por Ángel D. Fernández González


Redes

Redes.Imaxe de Michal Jarmoluk en Pixabay

Servizos en rede escrito por José López Villar

Despregamento de aplicacións web escrito por José López Villar

Redes locais escrito por José López Villar

Planificación e administración de redes escrito por José López Villar


Seguridade

Ciberseguridade

Seguridade informática escrito por José López Villar

Seguridade e alta dispoñibilidade escrito por José López Villar

Incidentes de ciberseguridad escrito por José López Villar

Hacking ético escrito por José López Villar

Normativa de ciberseguridad escrito por José López Villar


Aplicacións, ofimática e multimedia

Wireframe CoffeeApp

Sitios onde instalar e xestionar CMS escrito por Ángel D. Fernández González

Drupal (en Gallego) escrito por Ángel D. Fernández González

Aplicacións ofimáticas escrito por José López Villar

Aplicacións Web escrito por José López Villar

Implantación de aplicacións web escrito por José López Villar


Hardware e Sistemas operativos

Overview of pc hardware.jpg

Fundamentos de Hardware escrito por José López Villar

Sistemas informáticos escrito por José López Villar

Implantación de sistemas operativos escrito por José López Villar

Administración de sistemas operativos escrito por José López Villar


Intelixencia artificial e Big Data

Big-data-and-artificial-intelligenc.jpg

Big data aplicado escrito por José López Villar

Modelos de intelixencia artificial escrito por José López Villar

Programación de intelixencia artificial escrito por José López Villar

Sistemas de aprendizaxe automáticos escrito por José López Villar

Sistemas de big data escrito por José López Villar


FP Básica Informática de Oficina

Destacados fp basica branco.png

Ciencias aplicadas I escrito por José López Villar

Ciencias aplicadas II escrito por José López Villar


Recursos

Recursos pedagóxicos escrito por José López Villar