Diferencia entre revisiones de «PDM Activities»

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 29: Línea 29:
 
Image:PDM_Activity_1.jpg| Creamos unha 'Empty Activity'. Podemos crear diferentes activities cunha serie de compoñentes gráficas xa engadidas previamente e así aforrarnos traballo.
 
Image:PDM_Activity_1.jpg| Creamos unha 'Empty Activity'. Podemos crear diferentes activities cunha serie de compoñentes gráficas xa engadidas previamente e así aforrarnos traballo.
 
Image:PDM_Activity_2.jpg| Non marcamos nin a opción de que poda ser lanzada nin a biblioteca de compatibilidade.
 
Image:PDM_Activity_2.jpg| Non marcamos nin a opción de que poda ser lanzada nin a biblioteca de compatibilidade.
Image:PDM_Activity_3.jpg| Como vemos no arquivo de AndroidManifiest.xml se crea unha nova entrada para a activity creada.
+
Image:PDM_Activity_3.jpg| Como vemos no arquivo de AndroidManifiest.xml se crea unha nova entrada para a activity creada. Antepón un punto xa que Android para lanzar a activity fai uso do identificar completo formado polo nome do paquete e o nome da activity.
 
Image:PDM_Activity_4.jpg| Como sucede en Java, o nome da clase ten que ser o mesmo que o nome físico do arquivo onde está creada. Este nome ten que corresponder có nome indicado no AndroidManifiest.xml
 
Image:PDM_Activity_4.jpg| Como sucede en Java, o nome da clase ten que ser o mesmo que o nome físico do arquivo onde está creada. Este nome ten que corresponder có nome indicado no AndroidManifiest.xml
 
Image:PDM_Activity_5.jpg| Para cambiar o nome podemos facer uso da utilidade Refactor => Rename. Premendo o botón dereito sobre o recurso que queiramos cambiar, escolleremos estas opcións y automaticamente cambiará o nome en todos los arquivos necesarios.
 
Image:PDM_Activity_5.jpg| Para cambiar o nome podemos facer uso da utilidade Refactor => Rename. Premendo o botón dereito sobre o recurso que queiramos cambiar, escolleremos estas opcións y automaticamente cambiará o nome en todos los arquivos necesarios.
Línea 37: Línea 37:
  
 
* Como vimos no asistente, á hora de crear unha activity aparecen dúas opcións que non marcamos:
 
* Como vimos no asistente, á hora de crear unha activity aparecen dúas opcións que non marcamos:
:* Launcher Acivity: Fai que dita activity poida ser lanzada ou executada de forma independente. Isto quere dicir que o resto de activities que non teñen marcada esta opcións van necesitar ser invocadas dentr outra activity. Ao crear unha activity e marcar esta opción, levará consigo dúas consecuencias:
+
:* Launcher Acivity: Fai que dita activity poida ser lanzada ou executada de forma independente. Isto quere dicir que o resto de activities que non teñen marcada esta opción van necesitar ser invocadas dende outra activity. Ao crear unha activity e marcar esta opción, levará consigo dúas consecuencias:
  
 +
<gallery caption="Creando unha nova activity coa opción Launcher actividada" widths="350" heights="300px" perrow="2">
 +
Image:PDM_Activity_6.jpg| Engade unha sección nova á activity no arquivo AndroidManifiest.xml. Xa veremos para que serve pero esas dúas liñas estalle a indicar ao S.O. Android de que activity pode ser lanzada de forma independente e que non vai recibir datos doutra activity.
 +
Image:PDM_Activity_7.jpg| Se ides ao dispositivo físico ou emulador podedes comprobar como aparecen as dúas activities que poden ser lanzadas de forma independente.
 +
</gallery>
  
  
  
 +
:* A outra opción é a de '''Backwards Compatibility''': Esta opción está colocada para facer uso das bibliotecas de compatibilidade de Android, xa vistas [http://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=PDM_UD1_Bibliotecas_de_compatibilidade nesta wiki anteriormente].
 +
:: Ao marcar esta opción teremos dúas consecuencias:
 +
 +
<gallery caption="Creando unha nova activity coa opción Backwards Compatibility" widths="350" heights="300px" perrow="2">
 +
Image:PDM_Activity_8.jpg| A activity creada <u>xa non deriva da clase Activity</u>, se non da clase AppActivity do paquete de compatibilidade v7.
 +
Image:PDM_Activity_9.jpg| Engadiuse ao arquivo '''build.gradle''' a biblioteca de compatibilidade xa que facemos uso dela na activity creada.
 +
</gallery>
  
  

Revisión del 08:29 29 sep 2018

Introdución

 • Como xa comentamos antes, podemos identificar unha 'Activity' con cada unha das pantallas que conforman unha aplicación.
 • Isto non é totalmente certo, xa que podemos ter aplicacións que non teñan interface gráfica, coma os servizos, programas que se executan en segundo plano e que responden a un determinado tipo de evento.


 • Neste punto imos explicar os diferentes métodos polos que pasa unha Activity cando se crea, ponse en segundo plano ou se destrúe.
Indicaremos en cada un deles cales serían as principais funcións que poderíamos programar.
Tamén explicaremos como se define unha activity a nivel de proxecto.


 • Crea un novo proxecto de nome U2_01_CreandoActivities.
 • MinSDK: 19
 • Target_SDK: 27
 • Compile_SDK: 27
PDM Activity 0.jpgCreando Activities

 • Cada vez que se crea unha activity, aparece unha nova entrada no arquivo AndroidManifiest.xml.
Vexamos un exemplo, e crearemos unha nova activity no asistente:


 • Como vimos no asistente, á hora de crear unha activity aparecen dúas opcións que non marcamos:
 • Launcher Acivity: Fai que dita activity poida ser lanzada ou executada de forma independente. Isto quere dicir que o resto de activities que non teñen marcada esta opción van necesitar ser invocadas dende outra activity. Ao crear unha activity e marcar esta opción, levará consigo dúas consecuencias:


 • A outra opción é a de Backwards Compatibility: Esta opción está colocada para facer uso das bibliotecas de compatibilidade de Android, xa vistas nesta wiki anteriormente.
Ao marcar esta opción teremos dúas consecuencias:


-- Ángel D. Fernández González -- (2018).