Diferencia entre revisiones de «PDM Button. OnLongClick. Control de eventos III»

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(XML do Layout)
(Método onLongClick())
Línea 33: Línea 33:
 
:* Desabilitando dito view:
 
:* Desabilitando dito view:
 
::* Por programación chamando ao [https://developer.android.com/reference/android/view/View.html#setEnabled(boolean) método setEnabled(boolean)]
 
::* Por programación chamando ao [https://developer.android.com/reference/android/view/View.html#setEnabled(boolean) método setEnabled(boolean)]
::* No layout, poñendo como propiedade do view: android:eanbled="false"
+
::* No layout, poñendo como propiedade do view: android:enabled="false"
 
:* Pasando como obxecto no método o valor null da forma:  
 
:* Pasando como obxecto no método o valor null da forma:  
 
::* view.setOnClickListener(null)
 
::* view.setOnClickListener(null)
 
::* view.setOnLongClickListener(null)
 
::* view.setOnLongClickListener(null)
 +
:* Poñendo na propiedade do view: android:clickeable="false" (tamén desactiva o click) ou a propiedade android:longClickable="false" para desactivar soamente o long click.
 +
:: Lembrar que se empregamos esta opción e temos a nivel de código o método setOn(Long/Click)Listener posto, ditas propiedades pasan a ter o valor true outra vez, como [https://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=TextView._Definici%C3%B3n_de_recursos_XML#Clickable_.2F_No_Clickable xa vimos no TextView].
  
  
 
<br />
 
<br />
 +
 
==Caso Práctico==
 
==Caso Práctico==
 
* Partimos que xa temos creado o proxecto inicial como [http://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=PDM_Creando_proxecto_base xa indicamos anteriormente].
 
* Partimos que xa temos creado o proxecto inicial como [http://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=PDM_Creando_proxecto_base xa indicamos anteriormente].

Revisión del 12:03 12 oct 2019

Introdución

 • Para continuar coa xestión de eventos imos ver como xestionar un click longo.
 • Este tipo de evento podemos asocialo a calquera view (unha ListView, un EditText, un TextView).
Normalmente levará consigo a aparición dalgún tipo de Dialog (por exemplo, nunha lista de elementos para borrar un deles,...)
Veremos máis adiante nesta Wiki como crear ventás de diálogos.Método onLongClick()

 • Cando sobre unha vista se preme por duración de 1 segundo ou máis lánzase o evento LongClick que é capturado polo método onLongClick() asociado á interface OnLongClickListener.
 • Igual que fixemos con a forma de xestionar un Click sobre un View, agora deberemos facer uso do método setOnLongClickListener() o cal permite 'rexistrar' a interface que xestiona o evento.
Dito método espera recibir como parámetro un obxecto dunha clase que implemente a interface OnLongClickListener.
Podemos facelo de forma anónima ou implementando dito interface nunha clase calquera ou na propia Activity.
Ao facelo deberemos de implementar o método da interface que neste caso é o método onLongClick().


 • O método onLongClick() devolve un booleano para poder comprobar se o evento se consumou ou non. Se chegamos a premer por un segundo (ou máis) ou non.
  • Devolve true se puidemos capturar o evento e xa non fai nada máis.
  • Devolve false se non se puido capturar o evento e continua chamando a outros escoitadores tipo on-Click.


 • Relacionado co anterior, podemos facer que un determinado view sexa ou non clickable da forma:
Pero ao facelo desta forma, se despois xestionamos o evento facendo uso do método setOnClickLisntener() ou setOnLongClickListener(), dita propiedade se modifica a true, polo que deixa de ter efecto.
 • Podemos facer que un determinado view deixe de ser xestionado o seu evento de click:
 • Desabilitando dito view:
 • Pasando como obxecto no método o valor null da forma:
 • view.setOnClickListener(null)
 • view.setOnLongClickListener(null)
 • Poñendo na propiedade do view: android:clickeable="false" (tamén desactiva o click) ou a propiedade android:longClickable="false" para desactivar soamente o long click.
Lembrar que se empregamos esta opción e temos a nivel de código o método setOn(Long/Click)Listener posto, ditas propiedades pasan a ter o valor true outra vez, como xa vimos no TextView.Caso Práctico

Se non o temos creado antes, crea un paquete de nome UI como un subpaquete do teu paquete principal.
Dentro do paquete UI, crearemos un novo paquete de nome: Buttons. • Dentro do paquete Buttons crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD02_02_Buttons_LongClick de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.


 • Esta actividade ten 2 vistas:
  • Un botón que se pode facer Click (capturado a través dun Listener) e LongClick (capturado a través dun Listener)
  • Unha etiqueta de texto (en 2 liñas) na que se pode facer Click (hai que habilitalo) e LongClick. Neste último caso os dous eventos captúranse con cadanseu Listener.

PDM LongClick 1.jpg
XML do Layout

 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5   android:layout_width="match_parent"
 6   android:layout_height="match_parent"
 7   tools:context=".UI.Buttons.UD02_02_Buttons_LongClick">
 8 
 9 
10   <Button
11     android:id="@+id/btnPulsame_UD02_02_Buttons_LongClick"
12     android:layout_width="0dp"
13     android:layout_height="wrap_content"
14     android:layout_marginEnd="8dp"
15     android:layout_marginStart="8dp"
16     android:layout_marginTop="8dp"
17     android:text="Botón:\n
18           onClick Layout\n
19           onLongClick Listener"
20     android:textAlignment="viewStart"
21     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
22     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
23     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
24 
25   <TextView
26     android:id="@+id/tvTexto_UD02_02_Buttons_LongClick"
27     android:layout_width="0dp"
28     android:layout_height="wrap_content"
29     android:layout_marginEnd="8dp"
30     android:layout_marginStart="8dp"
31     android:layout_marginTop="8dp"
32     android:text="Fai click e
33           \nPreme aquí por máis de 1 seg"
34     android:textSize="20sp"
35     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
36     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
37     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btnPulsame_UD02_02_Buttons_LongClick" />
38 </android.support.constraint.ConstraintLayout>
Código Java

 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.Buttons;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.view.View;
 6 import android.widget.Button;
 7 import android.widget.TextView;
 8 import android.widget.Toast;
 9 
10 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
11 
12 public class UD02_02_Buttons_LongClick extends Activity {
13 
14   private void xesionarEventos(){
15 
16     // Rexistrmos os eventos de LongClick e Click sobre o botón
17     Button boton = (Button) findViewById(R.id.btnPulsame_UD02_02_Buttons_LongClick);
18     boton.setOnLongClickListener(new View.OnLongClickListener() {
19       @Override
20       public boolean onLongClick(View v) {
21         // TODO Auto-generated method stub
22         Toast.makeText(v.getContext(), "Premeches 1 seg no botón", Toast.LENGTH_SHORT).show();
23         return true;
24       }
25     });
26     boton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
27       @Override
28       public void onClick(View v) {
29         Toast.makeText(getApplicationContext(), "Fixeches Click no botón", Toast.LENGTH_SHORT).show();
30       }
31     });
32 
33 
34     // Rexistrmos os eventos de LongClick e Click sobre o TextView
35     TextView tv = (TextView) findViewById(R.id.tvTexto_UD02_02_Buttons_LongClick);
36     tv.setOnLongClickListener(new View.OnLongClickListener() {
37       @Override
38       public boolean onLongClick(View v) {
39         // TODO Auto-generated method stub
40         Toast.makeText(v.getContext(), "Premeches 1 seg na etiqueta de texto", Toast.LENGTH_SHORT).show();
41         return true;
42       }
43     });
44 
45     tv.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
46 
47       @Override
48       public void onClick(View v) {
49         // TODO Auto-generated method stub
50         Toast.makeText(v.getContext(), "Fixeches click na etiqueta de texto", Toast.LENGTH_SHORT).show();
51       }
52     });
53 
54   }
55 
56   @Override
57   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
58     super.onCreate(savedInstanceState);
59     setContentView(R.layout.activity_ud02_02__buttons__long_click);
60 
61     xesionarEventos();
62   }
63 }
 • Liñas 18-25:
  • Cando se faga un LongClick en boton este executará o método onLonClick() que devolverá true se se chegou a consumar o evento.
  • Probar a cambiar a liña 26 a return false e executar a aplicación. Que pasa?


 • Liñas 36-43:
  • Acontece o mesmo que no caso anterior, so que para a etiqueta de texto.


 • Liñas 45-52:
  • Se na etiqueta sucede o evento Click chámase ao Listener correspondente da etiqueta.

-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).