Diferencia entre revisiones de «PHP Paso de variables entre páxinas»

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 170: Línea 170:
  
 
: <u>Nota:</u> Se estamos non aloxamento compartido, non teremos acceso ao arquivo php.ini, polo que poderemos crear un [http://php.net/manual/es/configuration.changes.php arquivo .htaccess] no noso sitio web e engadir dita directiva ao mesmo.
 
: <u>Nota:</u> Se estamos non aloxamento compartido, non teremos acceso ao arquivo php.ini, polo que poderemos crear un [http://php.net/manual/es/configuration.changes.php arquivo .htaccess] no noso sitio web e engadir dita directiva ao mesmo.
 +
 +
 +
* Para iniciar ou reanudar unha sesión necesitamos chamar á [http://php.net/manual/es/function.session-start.php función session_start()]. <b> É importante lembrar que <u>debemos de chamar</u> a dita función sempre que fagamos uso de variables de sesión</b>. Dita chamada ten que facerse <u>ao principio da páxina php e antes de enviar nada ao explorador</u>.
 +
 +
* Unha vez chamada podemos crear / utilizar as variables de sesión da forma: '''$_SESSION['variable'] = "valor";'''
 +
 +
* Se queremos borrar os valores gardados nas variables de sesión, teremos que chamar á [http://php.net/manual/es/function.session-reset.php función session_reset()] dentro dunha páxina coa sesión iniciada.
 +
 +
 +
* Vexamos un exemplo:
 +
 +
 +
  
  

Revisión del 18:15 25 sep 2016

A través da URL

 • Unha forma de pasar información de unha páxina a outra é a través dunha URL.
Os datos que aparecen despois do signo '?' son parámetros:?q=php&ie=utf-8&oe=utf-8
O formato que teñen este tipo de parámetros é: param1=valor&param2=valor&.....
 • Desvantaxes:
 • Calquera persoa pode ver os valores das variables polo que dito método non é moi seguro.
 • O usuario pode cambiar o valor de ditas variables polo que pode suceder que o sitio amose ou faga algo diferente do permitido.
 • O usuario pode obter información non actual se usa unha URL con datos non actualizados.
 • O tamaño do que podemos enviar na URL está limitado (depende de cada navegador, pero pode estar entre 2KB-8KB)
 • Vantaxes:
 • A través da URL podemos pasar datos dunha páxina a outra sen necesidade de ter un formulario por medio (o veremos no exemplo seguinte).


 • As variables que se pasan desta forma poden ser referenciadas en PHP a través da matriz global $_GET['param'].
Vexamos un exemplo de código:

Arquivo: UD2_Ex1_eleccion_pelicula.php

 1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 2   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3 
 4 <html>
 5   <head>
 6     <meta charset="UTF-8">
 7     <title></title>
 8   </head>
 9   <body>
10     <?php
11     printf("Mandamos un nome de película fixo na url:<a href='UD2_Ex1_datos_pelicula.php?pelicula=SUPERMAN'>PELICULA</a>");
12     ?>
13   </body>
14 </html>


Arquivo: UD2_Ex1_datos_pelicula.php

 1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 2   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
 4   <head>
 5     <meta charset="utf-8" />
 6     <title>Exemplos de códigos php</title>
 7   </head>
 8   <body>
 9 
10 <?php  
11 
12   printf("A película pasada como parámetro na URL é: <b>%s</b>",$_GET['pelicula']);
13 
14 
15 ?>
16   </body>  
17 </html>


 • Podedes comprobar como se modificades a url e poñedes outra valor, premendo a tecla 'enter' para que volva a cargar a páxina aparece o novo valor posto.

Pasando caracteres especiais na URL

 • O problema que podemos ter pasando valores desta forma, é que ditos valores teñan espazos en branco ou caracteres especiais.
 • Para poder pasar estes valores podemos facer uso da urlencode.
 • Para facer a función inversa: urldecode. Pero isto non é necesario no caso de asinar o valor a unha variable na segunda páxina.
Vexamos unha modificación do código anterior, pasando un nome de película con espazos:

Arquivo: UD2_Ex1_eleccion_pelicula.php

 1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 2   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3 
 4 <html>
 5   <head>
 6     <meta charset="UTF-8">
 7     <title></title>
 8   </head>
 9   <body>
10     <?php
11     $pelicula=urlencode("E.T. El extraterrestre");
12     echo "Mandamos un nome de película fixo na url:"
13         . "<a href='UD2_Ex1_datos_pelicula.php?pelicula=$pelicula'>PELICULA</a>";
14     ?>
15   </body>
16 </html>


Arquivo: UD2_Ex1_datos_pelicula.php

 1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 2   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
 4   <head>
 5     <meta charset="utf-8" />
 6     <title>Exemplos de códigos php</title>
 7   </head>
 8   <body>
 9 
10   <?php  
11 
12     $pelicula=$_GET['pelicula'];
13     echo "A película pasada como parámetro na URL é: <b>$pelicula</b>";
14 
15   ?>
16   </body>  
17 </html> • Vexamos agora un exemplo de código de decodificación dunha cadea:
 1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 2   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
 4   <head>
 5     <meta charset="utf-8" />
 6     <title>Exemplos de códigos php</title>
 7   </head>
 8   <body>
 9 
10   <?php  
11 
12     $cadeaCodificada="<br/>Espero + que + esto + se lea + ben";
13     echo $cadeaCodificada;
14     echo urldecode($cadeaCodificada);
15     
16   ?>
17   </body>  
18 </html>
19 
20 
21 * <u>Nota:</u> Tamén é posible codificar a cadea utilizando a función [http://php.net/manual/es/function.rawurlencode.php rawurlencode]. 
22 : Neste caso utiliza unha codificación segundo o [http://www.faqs.org/rfcs/rfc3986.html estándar RFC3986]. Os espazo en branco son codificados con %20, por exemplo.

Utilizando sesións

 • Pódese empregar para pasar información 'importante' ou confidencial.
 • Para facer un pouco máis 'interesantes' os exemplos utilizando variables de sesións, imos mirar previamente a sección de formularios
 • Unha sesión 'dura' mentres un usuario está conectado a un sitio web.
 • Empeza cando se conecta por primeira vez.
 • Remata cando sae do sitio web ou leva un tempo de inactividade indicado pola directiva session.gc_maxlifetime no arquivo php.ini. Por defecto está establecido en 1440 segundos (24 minutos).
 • Dentro da sesión dun usuario é posible crear variables que manterán o seu valor mentres o usuario teña a sesión activa, e poderemos obter dito valores dende calquera páxina do sitio web.


 • Cada vez que se inicia unha sesión, se crea un identificador único (ID) o cal pode ser pasado dunha páxina a outra pola URL ou se se ten habilitados o uso de cookies.
 • Por motivos de seguridade se recomenda pasar o ID a través de cookies e non da URL.


 • Se se quere 'obrigar' ao usuario que utilice as cookies para pasar o ID se pode modificar o arquivo php.ini:
session.use_only_cookies = 1
Nota: Se estamos non aloxamento compartido, non teremos acceso ao arquivo php.ini, polo que poderemos crear un arquivo .htaccess no noso sitio web e engadir dita directiva ao mesmo.


 • Para iniciar ou reanudar unha sesión necesitamos chamar á función session_start(). É importante lembrar que debemos de chamar a dita función sempre que fagamos uso de variables de sesión. Dita chamada ten que facerse ao principio da páxina php e antes de enviar nada ao explorador.
 • Unha vez chamada podemos crear / utilizar as variables de sesión da forma: $_SESSION['variable'] = "valor";
 • Se queremos borrar os valores gardados nas variables de sesión, teremos que chamar á función session_reset() dentro dunha páxina coa sesión iniciada.


 • Vexamos un exemplo:


-- Ángel D. Fernández González -- (2016).