Diferencia entre revisiones de «PHP Paso de variables entre páxinas»

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Utilizando sesións)
Línea 176: Línea 176:
 
* Unha vez chamada podemos crear / utilizar as variables de sesión da forma: '''$_SESSION['variable'] = "valor";'''
 
* Unha vez chamada podemos crear / utilizar as variables de sesión da forma: '''$_SESSION['variable'] = "valor";'''
  
* Se queremos borrar os valores gardados nas variables de sesión, teremos que chamar á [http://php.net/manual/es/function.session-reset.php función session_reset()] dentro dunha páxina coa sesión iniciada.
+
* Se queremos <u>borrar</u> os valores gardados nas variables de sesión, teremos que chamar á [http://php.net/manual/es/function.unset.php función unset($_SESSION['var']);] dentro dunha páxina coa sesión iniciada.
 +
: Despois deberemos de eliminar o ID da sesión, que se estamos a utilizar cookies deberemos chamar á [http://php.net/manual/es/function.setcookie.php función setCookie].
 +
 
 +
: Despois podemos
  
  
 
* Vexamos un exemplo:
 
* Vexamos un exemplo:
  
 +
* Arquivo '''UD2_paso_var_Ex2_paxina1.php''':
 +
::<syntaxhighlight lang="java" line enclose="div" highlight="" >
 +
<?php
 +
    session_start();
 +
?>
 +
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 +
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 +
 +
<html>
 +
    <head>
 +
        <meta charset="UTF-8">
 +
        <title></title>
 +
    </head>
 +
    <body>
 +
<?php
 +
    $_SESSION['nome']='angel';
 +
 +
?>
 +
        <h1>Posto o valor da variable session 'nome' a Angel.</h1>
 +
        <h2>Pulsa <a href='UD2_paso_var_Ex2_paxina2.php'> para ver o seu valor</a> noutra páxina...</h2>.
 +
       
 +
       
 +
    </body>
 +
</html>
 +
</syntaxhighlight>
 +
 +
 +
* Arquivo '''UD2_paso_var_Ex2_paxina2.php''':
 +
::<syntaxhighlight lang="java" line enclose="div" highlight="" >
 +
<?php
 +
    session_start();
 +
?>
 +
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 +
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 +
 +
<html>
 +
    <head>
 +
        <meta charset="UTF-8">
 +
        <title></title>
 +
    </head>
 +
    <body>
 +
<?php
 +
    printf("<h1>O valor da variable sesión é: %s</h1>",$_SESSION['nome']);
 +
    printf("<h2>O valor do ID de sesión é: %s</h2>",  session_id());
 +
 +
?>
 +
    <h2>Pulsa <a href='UD2_paso_var_Ex2_paxina3.php'> para borrar o seu valor</a>...</h2>.
 +
       
 +
    </body>
 +
</html>
 +
</syntaxhighlight>
 +
 +
 +
* Arquivo '''UD2_paso_var_Ex2_paxina3.php''':
 +
::<syntaxhighlight lang="java" line enclose="div" highlight="" >
 +
<?php
 +
    session_start();
 +
    unset($_SESSION['nome']);
 +
    session_destroy();
  
 +
?>
 +
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 +
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
 +
<html>
 +
    <head>
 +
        <meta charset="UTF-8">
 +
        <title></title>
 +
    </head>
 +
    <body>
 +
<?php
 +
    printf("<h1>O valor da variable sesión é: %s</h1>",$_SESSION['nome']);
 +
    printf("<h2>O valor do ID de sesión é: %s</h2>",  session_id());
  
 +
?>
 +
    <h2>Pulsa <a href='UD2_paso_var_Ex2_paxina1.php'> para volver a darlle un valor</a>...</h2>.
 +
       
 +
    </body>
 +
</html>
 +
</syntaxhighlight>
  
  

Revisión del 18:45 25 sep 2016

A través da URL

 • Unha forma de pasar información de unha páxina a outra é a través dunha URL.
Os datos que aparecen despois do signo '?' son parámetros:?q=php&ie=utf-8&oe=utf-8
O formato que teñen este tipo de parámetros é: param1=valor&param2=valor&.....
 • Desvantaxes:
 • Calquera persoa pode ver os valores das variables polo que dito método non é moi seguro.
 • O usuario pode cambiar o valor de ditas variables polo que pode suceder que o sitio amose ou faga algo diferente do permitido.
 • O usuario pode obter información non actual se usa unha URL con datos non actualizados.
 • O tamaño do que podemos enviar na URL está limitado (depende de cada navegador, pero pode estar entre 2KB-8KB)
 • Vantaxes:
 • A través da URL podemos pasar datos dunha páxina a outra sen necesidade de ter un formulario por medio (o veremos no exemplo seguinte).


 • As variables que se pasan desta forma poden ser referenciadas en PHP a través da matriz global $_GET['param'].
Vexamos un exemplo de código:

Arquivo: UD2_paso_var_Ex1_eleccion_pelicula.php

 1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 2   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3 
 4 <html>
 5   <head>
 6     <meta charset="UTF-8">
 7     <title></title>
 8   </head>
 9   <body>
10     <?php
11     printf("Mandamos un nome de película fixo na url:<a href='UD2_paso_var_Ex1_datos_pelicula.php?pelicula=SUPERMAN'>PELICULA</a>");
12     ?>
13   </body>
14 </html>


Arquivo: UD2_paso_var_Ex1_datos_pelicula.php

 1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 2   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
 4   <head>
 5     <meta charset="utf-8" />
 6     <title>Exemplos de códigos php</title>
 7   </head>
 8   <body>
 9 
10 <?php  
11 
12   printf("A película pasada como parámetro na URL é: <b>%s</b>",$_GET['pelicula']);
13 
14 
15 ?>
16   </body>  
17 </html>


 • Podedes comprobar como se modificades a url e poñedes outra valor, premendo a tecla 'enter' para que volva a cargar a páxina aparece o novo valor posto.

Pasando caracteres especiais na URL

 • O problema que podemos ter pasando valores desta forma, é que ditos valores teñan espazos en branco ou caracteres especiais.
 • Para poder pasar estes valores podemos facer uso da urlencode.
 • Para facer a función inversa: urldecode. Pero isto non é necesario no caso de asinar o valor a unha variable na segunda páxina.
Vexamos unha modificación do código anterior, pasando un nome de película con espazos:

Arquivo: UD2_paso_var_Ex1_eleccion_pelicula.php

 1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 2   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3 
 4 <html>
 5   <head>
 6     <meta charset="UTF-8">
 7     <title></title>
 8   </head>
 9   <body>
10     <?php
11     $pelicula=urlencode("E.T. El extraterrestre");
12     echo "Mandamos un nome de película fixo na url:"
13         . "<a href='UD2_paso_var_Ex1_datos_pelicula.php?pelicula=$pelicula'>PELICULA</a>";
14     ?>
15   </body>
16 </html>


Arquivo: UD2_paso_var_Ex1_datos_pelicula.php

 1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 2   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
 4   <head>
 5     <meta charset="utf-8" />
 6     <title>Exemplos de códigos php</title>
 7   </head>
 8   <body>
 9 
10   <?php  
11 
12     $pelicula=$_GET['pelicula'];
13     echo "A película pasada como parámetro na URL é: <b>$pelicula</b>";
14 
15   ?>
16   </body>  
17 </html> • Vexamos agora un exemplo de código de decodificación dunha cadea:
 1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 2   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
 4   <head>
 5     <meta charset="utf-8" />
 6     <title>Exemplos de códigos php</title>
 7   </head>
 8   <body>
 9 
10   <?php  
11 
12     $cadeaCodificada="<br/>Espero + que + esto + se lea + ben";
13     echo $cadeaCodificada;
14     echo urldecode($cadeaCodificada);
15     
16   ?>
17   </body>  
18 </html>
19 
20 
21 * <u>Nota:</u> Tamén é posible codificar a cadea utilizando a función [http://php.net/manual/es/function.rawurlencode.php rawurlencode]. 
22 : Neste caso utiliza unha codificación segundo o [http://www.faqs.org/rfcs/rfc3986.html estándar RFC3986]. Os espazo en branco son codificados con %20, por exemplo.

Utilizando sesións

 • Pódese empregar para pasar información 'importante' ou confidencial.
 • Para facer un pouco máis 'interesantes' os exemplos utilizando variables de sesións, imos mirar previamente a sección de formularios
 • Unha sesión 'dura' mentres un usuario está conectado a un sitio web.
 • Empeza cando se conecta por primeira vez.
 • Remata cando sae do sitio web ou leva un tempo de inactividade indicado pola directiva session.gc_maxlifetime no arquivo php.ini. Por defecto está establecido en 1440 segundos (24 minutos).
 • Dentro da sesión dun usuario é posible crear variables que manterán o seu valor mentres o usuario teña a sesión activa, e poderemos obter dito valores dende calquera páxina do sitio web.


 • Cada vez que se inicia unha sesión, se crea un identificador único (ID) o cal pode ser pasado dunha páxina a outra pola URL ou se se ten habilitados o uso de cookies.
 • Por motivos de seguridade se recomenda pasar o ID a través de cookies e non da URL.


 • Se se quere 'obrigar' ao usuario que utilice as cookies para pasar o ID se pode modificar o arquivo php.ini:
session.use_only_cookies = 1
Nota: Se estamos non aloxamento compartido, non teremos acceso ao arquivo php.ini, polo que poderemos crear un arquivo .htaccess no noso sitio web e engadir dita directiva ao mesmo.


 • Para iniciar ou reanudar unha sesión necesitamos chamar á función session_start(). É importante lembrar que debemos de chamar a dita función sempre que fagamos uso de variables de sesión. Dita chamada ten que facerse ao principio da páxina php e antes de enviar nada ao explorador.
 • Unha vez chamada podemos crear / utilizar as variables de sesión da forma: $_SESSION['variable'] = "valor";
 • Se queremos borrar os valores gardados nas variables de sesión, teremos que chamar á función unset($_SESSION['var');] dentro dunha páxina coa sesión iniciada.
Despois deberemos de eliminar o ID da sesión, que se estamos a utilizar cookies deberemos chamar á función setCookie.
Despois podemos


 • Vexamos un exemplo:
 • Arquivo UD2_paso_var_Ex2_paxina1.php:
 1 <?php
 2   session_start();
 3 ?>
 4 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 5   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 6 
 7 <html>
 8   <head>
 9     <meta charset="UTF-8">
10     <title></title>
11   </head>
12   <body>
13 <?php
14   $_SESSION['nome']='angel';
15 
16 ?>
17     <h1>Posto o valor da variable session 'nome' a Angel.</h1>
18     <h2>Pulsa <a href='UD2_paso_var_Ex2_paxina2.php'> para ver o seu valor</a> noutra páxina...</h2>.
19     
20     
21   </body>
22 </html>


 • Arquivo UD2_paso_var_Ex2_paxina2.php:
 1 <?php
 2   session_start();
 3 ?>
 4 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 5   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 6 
 7 <html>
 8   <head>
 9     <meta charset="UTF-8">
10     <title></title>
11   </head>
12   <body>
13 <?php
14   printf("<h1>O valor da variable sesión é: %s</h1>",$_SESSION['nome']);
15   printf("<h2>O valor do ID de sesión é: %s</h2>", session_id());
16 
17 ?>
18   <h2>Pulsa <a href='UD2_paso_var_Ex2_paxina3.php'> para borrar o seu valor</a>...</h2>.
19     
20   </body>
21 </html>


 • Arquivo UD2_paso_var_Ex2_paxina3.php:
 1 <?php
 2   session_start();
 3   unset($_SESSION['nome']);
 4   session_destroy();
 5 
 6 ?>
 7 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 8   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 9 
10 <html>
11   <head>
12     <meta charset="UTF-8">
13     <title></title>
14   </head>
15   <body>
16 <?php
17   printf("<h1>O valor da variable sesión é: %s</h1>",$_SESSION['nome']);
18   printf("<h2>O valor do ID de sesión é: %s</h2>", session_id());
19 
20 ?>
21   <h2>Pulsa <a href='UD2_paso_var_Ex2_paxina1.php'> para volver a darlle un valor</a>...</h2>.
22     
23   </body>
24 </html>
-- Ángel D. Fernández González -- (2016).