Práctica sobre Desenvolvemento de software

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

Cuestións teórico-prácticas

Linguaxes máis actuais

Na teoría verás unhá taboa coas linguaxes máis utilizadas o ano pasado según varios indicadores.

Entrega respondendo con:

 1. Unha táboa actualizada coa información deste ano
 2. Qué linguaxes coñeces e a qué nivel? Cales che gustaría descubrir ou coñecer en máis profundidade?
 3. Dos dez que consideres máis empregados, cómo os categorías segundo as clasificacións que víches? Podes facer unha táboa.
 4. Cómo funciona un compilador? Cales son as súas fases?
 5. Indica un exemplo de herdanza, polimorfismo e encapsulamento
 6. Busca algún exemplo de código en linguaxe Basic e explica que problemas podía ter o uso de saltos mediante bucles goto
 7. Busca unha metodoloxía de desenvolvemento de software e indica cales consideras que serían as súas vantaxes e inconvintes

Software xenérico

Indica dous exemplos de cada un destes tipos de software:

 • Programas de contabilidade.
 • Bases de datos.
 • Programas de deseño gráfico.
 • Procesadores de texto.
 • Programas de facturación.
 • Aplicacións multimedia.
 • Follas de cálculo.
 • Presentacions.
 • Ferrameentas de correo electrónico.

¿Qué suites coñeces? Busca tres exemplos

Prácticas

Probando código...

Executa código de cinco linguaxes de programación. Podes escoller as cinco que deseñes pero teñen que cumprir en glogal as seguintes condicións:

 • Probaches o funcionamento:
  • desde un IDE e desde liña de comandos
  • desde unha contorna Windows e outra Linux
 • un é linguaxe compilado, outro interpretado e outro virtual
 • un é declarativo e outro imperativo
 • comproba o funcionamento dunha linxuaxe concurrente. Por exemplo, con fíos en Java