Programación con PHP

De MediaWiki
Revisión del 16:51 3 may 2020 de Wiki (discusión | contribuciones)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
PHP-Mysql.png
PHP


88x31.png


Estes apuntes foron creados para o módulo profesional Desenvolvemento de aplicacións Web en contorno servidor do ciclo de grao superior Desenvolvemento de Aplicacións Web. Creados e editados por Ángel D. Fernandez González baixo a licenza Creative Commons 3.0:

  • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
  • Uso non comercial.
  • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.
Para calquera outro tipo de uso non contemplado na licenza anterior consulte ós autores: Ángel D. Fernández González.


UNIDADE 0: Coñecementos de partida e observacións sobre o materialUNIDADE 1: Instalación


UNIDADE 2: Inserción de código en páxinas web


UNIDADE 3: Programación baseada en linguaxes de marcas con código embebido


UNIDADE 4: Xeración dinámica de páxinas web


UNIDADE 5: Desenvolvemento de aplicacións web utilizando código embebido


UNIDADE 6: Utilización de técnicas de acceso a datos


UNIDADE 7: Programación de servizos web
Página principal de la WIKI
-- Ángel D. Fernández González -- (2017).