Recursos pedagóxicos

De MediaWiki
Revisión del 03:13 12 sep 2021 de Joselv (discusión | contribuciones) (→‎APIs)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Sumario

Xenéricos

Formularios, cuestionarios, preguntas...

Trivinet

Preguntas tipo test ás que poden xogar en plan trivial. Permite crear un bloque de preguntas para cada unidade para que os usen no repaso da teoría que ven na clase.

Kahoot

Cuestionarios online

TES Teach

Permite enlazar recursos (de creación propia ou pública) para construir unha lección para os nos@s alumn@s e incluso realizar test autocorrixidos para que poidan comprobar se o entenderon ben.

Google Forms

Pódese empregar para facer enquisas (por exemplo a enquisa inicial de principio de curso) ou para facer cuestionarios puntuables.

LimeSurvey

Software de enquisas e cuestionarios

Recursos educativos

Banco de recursos de FP

Material elaborado polos propios docentes da Xunta de Galicia e tamén co material para estudo a distancia

Procomun

Rede de recursos educativos en aberto

CIFP de materiales virtuales y digitalizados

Material de todos os módulos

w3schools: The world's largest web developer site

HTML, CSS, Javascript, SQL, ... abundante información con exemplos e caixas para try it yourself

Recursos educativos de Jorge Sanchez

Fundamentalmente material de bases de datos e programación

Apuntes FP Informática

Recursos educativos para todos os módulos de informática

Outros

CamScanner

Útil para xerar un arquivo .pdf e escanear tarefas feitas a man; coas instruccións sobre cómo utilizar a aplicación

JamBoard

Para amosar ideas de xeito visual e con posibilidades de traballo colaborativo

Programación

Pseudocódigo

Software Pseint

Útil para iniciar ao alumnado en programación xa que permite combinar a creación de pseudocódigo e diagramas de fluxo para algoritmos.

Curso de introducción á programación con pseudocódigo

Parte de un curso que foi impartido para OpenWebinars no 2018.

Java

Curso de introdución a Java da Universidade de La Laguna

É un recurso público. É viable utilizalo nun espazo virtual de aprendizaxe, xa que está todo ben explicado e inclúe exercicios.

Python

Programación en Python

Leccións de programación en Pythhon

Pyhton for Everybody (Python para todos)

Permite descargar (ou vincular) o material (apuntes, videos, etc.) e incorporarlos á nosa plataforma de ensinanza virtual.

Google Colaboratory (Google Colab)

Está baseado nos Jupyter Notebooks. Poderíamos, entre outras cousas, compartir exemplos ou exercicios de programación en Python que o alumno podería realizar e exucutar na mesma plataforma. Pode ser una ferramenta axeitada para o traballo en grupo dos alumnos.

Varios

codeshare.io

Permite compartir código de xeito áxil

Menudodia

HTML, CSS, Javascrit, PHP...

Robocode

Aprender a programar con combates entre robots (Java e .net). Aquí se pueden ver algunas Practicas de Robocode

JSON Placeholder

Fake Online REST API gratuito para testing y prototipado

Advent of code

Propostas de programación

APIs

REST Countries

API REST de países do mundo

The Movie Database API

API pública de https://themoviedb.org

Listado de APIS Públicas

Listado actualizado de APIS Públicas (en inglés) disponibles organizadas por temáticas.

Music Brainz

API pública sobre música

An API of Ice and fire – Inglés

API Pública basada en Juego de tronos.

API Pública Star Wars – Inglés

API pública sobre o universo Star Wars.

API Pública OMDB – Inglés

API Pública da OMDB (Open Movie DataBase).

API Pública Spotify – Inglés

API Pública da aplicación musical Spotify.

API Pública Universo Marvel – Inglés

API Pública baseada no universo Marvel.

API Pública NASA – Inglés

API pública da NASA (National Aeronautics and Space Administration).

Bases de datos

DB-fiddle

Simulador de base de datos que permite utilizar diversas versiones de distintos servidores de bases de datos. En un lado se especifican las sentencias del DDL para crear la base de datos, y al otro lado se van indicando las consultas que se quieran ejecutar.

ERMaker

Herramienta para la creación online de diagramas entidad relación, creada por un profesor de bases de datos (la notación que emplea, eso sí, es un poco particular). En su página comparte también apuntes de varios módulos.

Exercicios resoltos de entidade relación

Draw.io

Herramienta web para la creación de distintos tipos de diagramas (yo la uso para crear modelos relacionales, pero se puede usar para muchos otros tipos de diagramas)

Redes

Documentación

Cursos

Simuladores de dispostivos

Sistemas operativos

Documentación

Linux

On Works

Permite probar sistemas operativos como Linux ou Windows directamente desde o navegador web.

Distrotest

Variedad de distribuciones de linux para probar online

Virtual Machines de Microsoft

Awesome-sysadmin

A curated list of amazingly awesome open source sysadmin resources.

Simuladores de alrgoritmos do SO

Simulador de Algoritmos do SO

Instalable en móbiles Android, para cando se imparte o tema de planificación de procesos dos sistemas operativos.

Simulador de algoritmo de CPU

Para o módulo de Sistemas Operativos Monoposto.

Interfaces, linguaxes de marcas, CSS

Curso

Material de deseño de interfaces web

Cuestionarios

Repaso DTDs

FlexBoxFroggy

Axuda aos alumnos a aprender CSS Flexbox dunha forma moi amena posicionando unhas ras enriba de follas de nenúfares

Hardware e arquitecturas

Axudan a comprender o ciclo de execución de instrucións no microprocesador e entender mellor que significa a arquitectura que propuxo Von Neumann para o desenvolvemento dos computadores.

Documentación

Repositorio de material para o módulo de Montaxe e Mantemento de Equipos

Contido de 15 unidades didácticas

Simuladores de computadores baseados na arquitectura Von Neuman

VN Simulador con programas precargados

Con mensaxes que nos describen en cada momento o que está a facer o computador (útil para direccionamento en memoria)

VN Simulator

Permite cargar programas propios

Simulador de montaxes de PCs

PC Creator - PC Building Simulator

Instalable en móbiles Android, moi interesante porque non só simula a montaxe, senón tamén un entorno de traballo dun SAT ó que lle chegan encargos da clientela. Alternativa ó PC Building Simulator, que é un programa para instalar en Windows pero que de pago.

Informática básica

Mecanet

Curso de mecanografía gratis en Español e en Inglés; para FP básica en OACE, cando chegan a procesador de texto, no tema de Ergonomia e mecanografía pódese mostrar porque tamén trae xogos para eles.

The binary game

O xogo ten unha dinámica tipo Tetris, onde para eliminar as diferentes pezas debemos realizar transformacións entre binario e decimal. Pode servir como actividade final despois dunha sesión de traballo sobre binario, como exercicio "de relaxación" ou simplemente como proposta para repaso/reforzo a realizar na casa.

Historia do ordenador

Axeitado para FP Básica

Docker, Kubernetes, virtualización ...

Play with Docker

A simple, interactive and fun playground to learn Docker

Hub Docker

Repositorio de gran cantidade de imáxenes de contendores Docker xa configuradas. Actúa tamen como hosting gratuito para aloxar imáxenes de contenedores Docker, tanto de xeito público como privado.

IsardVDI

Software libre e de fácil posta en marcha que permite crear e xestionar escritorios virtuais para dar acceso os nosos alumnos.

= Curso de OpenShift Curso impartido en webinars no 2019 onde aprenderás a desplegar servizos con OpenShift ampliando coñecementos sobre Cloud Computing e a capa de PaaS.

Seguridade

Enciclopedia visual de seguridade da información da Universidade Politécnica de Madrid

De carácter visual e dinámico.

Video e catro xogos

O vídeo amosa dunha forma moi sinxela (para FPB) os perigos da navegación por internet. Os catro xogos que inclúe son tipo aventura gráfica, cada un deles trata un dos aspectos anteriores nos que se lle fan preguntas sobre os contidos do vídeo.

Curso de criptografía do FNMT

Explicación dos mecanismos da criptografía

OSI Cuanto sabes

Cuestionarios da Oficina de Seguridade do Internauta

CrypTool

Portal e ferramenta para aprendizaxe da criptografía

Linguas

GoldenDict: Un xestor de dicionarios de código aberto e multiplataforma

Varios

Curso de introducción ó uso da plataforma moodle

Bloge interesante elaborado por un Administrador de sistemas

LIM - Libros Interactivos Multimedia