Usuario:Joselv

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

José López Villar

Material elaborado polos meus alumnos

Cousas nas que estou traballando

  • Elaborar mapas mentais para as unidades didácticas
  • Integrar cuestións tipo test no Moodle
  • Ampliar e mellorar contidos
  • Uso de plantillas para automatizar xeración e uniformidade de contidos na Wiki
  • Mellora da navegación co uso de sidebar e breadcrumb

Oposicións

Pendente