VPN - Redes privadas virtuais

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introducción

As Virtual Private Network (VPN) son redes que aproveitan estructuras ou redes públicas de tipo WAN (coma pode ser Internet) para o envío de datos privados utilizando protocolos de autenticación, tunelización, encriptación e compresión de datos para que esa rede lóxica virtual sexa segira e fiable.

Tipos de redes privadas virtuais

De acceso remoto: o usuario conéctase a rede de área local corporativa e conforma a VPN co resto de nodos conectados do mesmo xeito

Intranet: segmentos de rede de área local da mismaorganización conectansemediante unha WAN corporativa (non pública)

Extranet: permítese o acceso restrinxido ós recursos mediante unha WAN pública

Productos

Propietarios:

Libres:

Protocolos

Protocolos utilizados para crear unha VPN
Protocolo Siglas Capa TCP/IP Descripción
Point-to-Point Protocol PPP 2 (enlace) Conecta de xeito seguro a un cliente co seu ISP. Nun principio utilizábase con RTC/RDSI
Point-to-Point Protocol over ATM PPPoA 2 (enlace) Variante do PPP que utiliza a tecnoloxía ATM con xDSL/FTTx/CATV
Point-to-Point Protocol over Ethernet PPPoE 2 (enlace) Variante de PPPoA que utiliza tecnoloxía Ethernet en lugar de ATM
Internet Protocol Security IPSec 3 (rede) Opcional en IPv4 e obragatorio en IPv6, é un conxunto de protocolos utlizados con IP para asegurar as comunicacións
Secure Sockets Layer SSL 4 (transporte) Protocolo criptográfico encargado de asegurar as comunicacións desde nivel de transporte ata o de aplicación. Utilízase para dotar de seguridade HTTP, SMTP, ...
Transport Layer Security TLS 4 (transporte) Sucesor de SSL que mellora algúns aspectos de cifrado
Secure SHell SSH 4 (transporte) Protocolo (e programa que o implementa) que permite estrablecer comunicacións seguras entre máquinas remotas e pode ser utilizado como túnel para o tráfico de outras aplicacións

Referencias