Variables e tipos de datos

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Unha parte fundamental do que farán os creadores de programas será manipular a información almacenada na memoria principal que servirá para producir os resultados que se precisan para a solución buscada. As linguaxes de programación de alto nivel introduciron o concepto de variable como un xeito de facilitar aos programadores esa manipulación dos datos. A memoria principal non é máis que unha sucesión de espazos ou celas nas que poder almacenar números simples. Para poder acceder a unha porción da memoria hai que coñecer a súa dirección, é dicir, a súa posición dentro do conxunto. Para non obrigar aos programadores a traballar con esas direccións numéricas, as linguaxes de programación permiten definir nomes que se corresponden cun espazo de memoria no que se almacena información. Utilizando ese nome será posible recuperar ou modificar o valor correspondente. Por tanto, definiremos unha variable como un nome declarado nun programa, que identifica a un subconxunto de celas de almacenamento da memoria principal e que almacena un valor útil para progresar cara á solución requirida.