PHP Sesións

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar
 • Pódese empregar para pasar información 'importante' ou confidencial.
 • Unha sesión 'dura' mentres un usuario está conectado a un sitio web.
 • Empeza cando se conecta por primeira vez.
 • Remata cando sae do sitio web ou leva un tempo de inactividade indicado pola directiva session.gc_maxlifetime no arquivo php.ini. Por defecto está establecido en 1440 segundos (24 minutos).
 • Dentro da sesión dun usuario é posible crear variables que manterán o seu valor mentres o usuario teña a sesión activa, e poderemos obter ditos valores dende calquera páxina do sitio web.
É importante sinalar que as variables de sesión SE GARDAN NO SERVIDOR a diferenza das cookies que se envían ao cliente e se gardan no seu computador.


 • Cada vez que se inicia unha sesión, se crea un identificador único (ID) o cal pode ser pasado dunha páxina a outra pola URL ou por medio de cookies, se se ten habilitado o uso das mesmas.
 • Por motivos de seguridade se recomenda pasar o ID a través de cookies e non da URL.


 • Se se quere 'obrigar' ao usuario que utilice as cookies para pasar o ID se pode modificar o arquivo php.ini:
session.use_only_cookies = 1
Nota: Se estamos non aloxamento compartido, non teremos acceso ao arquivo php.ini, polo que poderemos crear un arquivo .htaccess no noso sitio web e engadir dita directiva ao mesmo.


É importante lembrar que debemos chamar a dita función sempre que fagamos uso de variables de sesión.
Dita chamada ten que facerse antes de enviar nada ao explorador do cliente (é dicir, facer un echo/printf ou calquera outra función que envíe algunha información ao navegador do cliente).
Normalmente sitúase ao principio da páxina php.
Isto é debido a que o ID da sesión envíase como encabezado HTTP ao utilizar unha cookie.


 • Unha vez chamada podemos crear / utilizar as variables de sesión da forma: $_SESSION['variable'] = "valor";


 • Se queremos borrar os valores gardados nas variables de sesión:
 • Podemos chamar á función unset($_SESSION['var']); dentro dunha páxina coa sesión iniciada.
Por exemplo:
 1. <?php
 2.     session_start();
 3.  
 4.      .......
 5.  
 6.     unset($_SESSION['nome']);
 7. ?>
 • Tamén podemos chamar á función session_unset() coa sesión iniciada, que borra todas as variables de sesión da memoria.
 1. <?php
 2. session_start();
 3. .....
 4. session_unset();
 5. ?>
Por exemplo:
 1. <?php
 2. session_start();
 3. .....
 4. session_destroy();
 5. ?>
Nota: A sesión ten que estar iniciada antes de chamar a session_destroy().
Atención: Esta función elimina os datos de sesión gardados no servidor pero non elimina a cookie (método por defecto) que identifica a sesión e que se garda no computador do cliente conectado. Dita cookie seguirá existindo ata que expire ou o cliente peche o navegador.
Se queremos borrala teremos que executar o seguinte código:
 1. <?php
 2. session_start();
 3.  
 4. .....
 5.  
 6. session_destroy();
 7. setcookie(session_name(),'',0,'/');
 8. ?>


 • Lembrar que $_SESSION é un array e polo tanto podemos percorrelo e borrar todos os elementos:
 1. <?php
 2. foreach(array_keys($_SESSION) as $k) unset($_SESSION[$k])
 3. ?>


Basicamente o que indica é que cando facemos un session_start() estamos cargando os datos gardados no disco do servidor no array global $_SESSION.
Cando facemos un session_unset() estamos a borrar ese array, pero os datos seguen gardados no disco ata que remata de procesar a páxina, momento en que se pasan os datos do array (borrados) a disco, borrando os datos.
Cando facemos un session_destroy() os datos gardados no disco do servidor son borrados, pero a copia local gardada na variable $_SESSION segue existindo na páxina que se está a procesar.


 • A orde correcta para eliminar todas as variables de sesión e que deixen de ser válidas na páxina que se está a procesar, eliminando o id de sesión gardado en forma de cookie no computador do cliente sería:
 1. <?php
 2. session_start();
 3. .....
 4. session_unset();
 5. session_destroy();
 6. setcookie(session_name(),'',0,'/');
 7. ?>


 • Vexamos un exemplo:
 • Arquivo UD4_session_Ex1_paxina1.php:
 1. <?php
 2.     session_start();
 3. ?>
 4. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 5.     "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 6.  
 7. <html>
 8.     <head>
 9.         <meta charset="UTF-8">
 10.         <title></title>
 11.     </head>
 12.     <body>
 13. <?php
 14.     $_SESSION['nome']='angel';
 15.  
 16. ?>
 17.         <h1>Posto o valor da variable session 'nome' a Angel.</h1>
 18.         <h2>Pulsa <a href='UD4_session_Ex1_paxina2.php'> para ver o seu valor</a> noutra páxina...</h2>.
 19.        
 20.        
 21.     </body>
 22. </html>

Php session 1.jpg

 • Arquivo UD4_session_Ex1_paxina2.php:
 1. <?php
 2.     session_start();
 3. ?>
 4. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 5.     "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 6.  
 7. <html>
 8.     <head>
 9.         <meta charset="UTF-8">
 10.         <title></title>
 11.     </head>
 12.     <body>
 13. <?php
 14.      printf("<h1>O valor da variable sesión é: %s</h1>",$_SESSION['nome']);
 15.      printf("<h2>O valor do ID de sesión é: %s</h2>",  session_id());
 16.  
 17. ?>
 18.      <h2>Pulsa <a href='UD4_session_Ex1_paxina3.php'> para borrar o seu valor</a>...</h2>.
 19.        
 20.     </body>
 21. </html>

Php session 2.jpg


 • Arquivo UD4_session_Ex1_paxina3.php:
 1. <?php
 2.     session_start();
 3.  
 4.  
 5.     session_unset();  // Poderíamos poñer: session_unset['nome']
 6.     session_destroy();
 7.     setcookie(session_name(),'',0,'/');
 8.  
 9.  
 10.     // Lembrar que o session_id segue estando gardado como cookie no cliente.
 11.     // Se queredes borrala teredes que poñer: setcookie(session_name(),'',0,'/');
 12.  
 13. ?>
 14. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 15.     "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 16.  
 17. <html>
 18.     <head>
 19.         <meta charset="UTF-8">
 20.         <title></title>
 21.     </head>
 22.     <body>
 23. <?php
 24.     printf("<h1>O valor da variable sesión é: %s</h1>",$_SESSION['nome']);
 25.     printf("<h2>O valor do ID de sesión é: %s</h2>",  session_id());
 26.  
 27. ?>
 28.      <h2>Pulsa <a href='UD4_session_Ex1_paxina1.php'> para volver a darlle un valor</a>...</h2>.
 29.        
 30.     </body>
 31. </html>

Php session 3.jpg • Podemos comprobar como dende o servidor se envía unha cookie ao cliente para que se garde o identificador de sesión e así o servidor é capaz de identificar ao cliente.


 • Por iso é importante que cando un usuario decida saír dun programa no que estea autenticado, debe premer a opción saír, xa que un usuario podería obter o id da sesión gardada localmente, modificar a súa id cun plugin calquera e acceder á información de sesión gardada no servidor.
 • O uso da URL para pasar o identificador de sesión (se non temos habilitado o uso de cookies) non é recomendable, xa que é visualmente accesible para calquera e se queremos compartir unha URL estariamos compartindo tamén o noso identificador de sesión.
 • Tamén se recomenda limitar o tempo de vida dunha cookie. Este parámetro se pode configurar coa directiva session.cookie_lifetime tempo_en_segundos no que indicamos o tempo en segundos que vai ter validez a cookie enviada ao navegador. O valor por defecto é de 0, que significa que a cookie será válida ata que se pecha o navegador.
-- Ángel D. Fernández González -- (2017).