Acceso a datos

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introducción

O módulo profesional Acceso a datos ten:

 • o código MP0486.
 • unha duración de 157 horas
 • está dividido nos seguintes bloques de contidos
 1. BC1. Manexo de ficheiros
 2. BC2. Manexo de conectadores
 3. BC3. Ferramentas de mapeamento obxecto-relacional (ORM)
 4. BC4. Bases de datos obxecto-relacionais e orientadas a obxectos
 5. BC5. Bases de datos nativas XML
 6. BC6. Programación de compoñentes de acceso a datos


88x31.png


Estes apuntes foron creados para o módulo profesional Acceso a datos do ciclo de grao superior Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma. Creados e editados por José López Villar e Juan Morillo Fernández baixo a licenza Creative Commons 3.0:

 • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
 • Uso non comercial.
 • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.