Android Instalación desde cero

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Introdución

Inicialmente para desenvolver aplicacións có Android Studio necesitamos ter instalado:

 • O JDK.
 • O SDK.
 • O Android Studio.

Como o Android Studio xa se pode descargar có SDK só teriamos que ter instalado previamente o JDK.


 • Compoñentes a instalar:
Logo oracle.jpg O Oracle JDK 7 (Java Development Kit)
00 android platform.png O SDK (Software Development Kit) de Android (xa ven có Android Studio)
Androidstudioicon.png O Android Studio. IDE para desenvolver aplicacións Android.

Instalación Oracle JDK

 • Para poder desenvolver aplicacións é necesario ter instalado o JDK. Non chega có JRE.
O JDK versión 7 ou superior é necesario se queremos desenvolver aplicacións para o Android 5.0 ou superior.
Para comprobar que versión do JDK tedes instalada podedes abrir un terminal / consola e escribir na liña de comandos: javac --version.
 • Vaise instalar a versión 7.
 • Ou ben podemos facelo automaticamente. Escolleremos esta opción se temos un S.O. Linux ou Mac OS X.
Na actualidade a versión de Oracle JDK xa non está dispoñible nos repositorios de Debian / Ubuntu, porque Oracle retirou a licenza de distribuidor de Java" (JDL).
Para instalalo podemos facer uso dos repositorios Webupd8.
Os pasos a seguir son dende un terminal:
Engadimos os repositorios
1  sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java


Actualizamos os repositorios
1  sudo apt-get update


E instalamos a versión de Java:
1  sudo apt-get install oracle-java7-installer


No caso de querer instalar a 8 poderíamos poñer: sudo apt-get install oracle-java8-installer


Unha vez instalada podemos comprobar a versión escribindo: javac version


 • Se temos varias versións instaladas do JDK (por exemplo a OpenJDK) podemos escoller unha o outra coa orde:
1  sudo update-alternatives --config java


 • Para establecer automaticamente as variables de contorna podemos executar (neste caso para a versión 7):
1  sudo apt-get install oracle-java7-set-default

Android Studio

 • Comprobamos que cumprimos os requisitos mínimos de hardware.
 • Windows:
  Microsoft® Windows® 8/7/Vista (32 or 64-bit)
  2 GB RAM mínimo, 4 GB RAM recomendado.
  400 MB de espazo en disco.
  Ó menos 1 GB para o Android SDK, imaxes dos emuladores e caches
  1280 x 800 de resolución de pantalla mínima.
  Java Development Kit (JDK) 7
  Para ter a aceleración dos emuladores: Intel® processor con soporte para Intel® VT-x, Intel® EM64T (Intel® 64)
 • Mac OS X:


  Mac® OS X® 10.8.5 or higher, up to 10.9 (Mavericks)
  2 GB RAM mínimo, 4 GB RAM recomendado.
  400 MB de espazo en disco.
  Ó menos 1 GB para o Android SDK, imaxes dos emuladores e caches
  1280 x 800 de resolución de pantalla mínima.
  Java Runtime Environment (JRE) 6
  Java Development Kit (JDK) 7
  Para ter a aceleración dos emuladores: Intel® processor con soporte para Intel® VT-x, Intel® EM64T (Intel® 64)


 • Linux:
  GNOME or KDE desktop
  GNU C Library (glibc) 2.15 o posterior
  2 GB RAM mínimo, 4 GB RAM recomendado.
  400 MB de espazo en disco.
  Ó menos 1 GB para o Android SDK, imaxes dos emuladores e caches
  1280 x 800 de resolución de pantalla mínima.
  Oracle® Java Development Kit (JDK) 7
Probado nun Ubuntu® 14.04, Trusty Tahr de 64 bits.


 • O proceso de instalación é bastante parecido en todos os S.O., sendo Windows máis sinxelo de instalar:


 • En Linux e Mac OS X debemos descomprimir o arquivo baixado.
1  sudo unzip android-studio-ide-141.2422023-linux.zip -d .
O parámetro -d indica en que cartafol se vai descomprimir o arquivo.


 • Para executalo debemos situarnos no cartafol descomprimido, acceder ao cartafol /bin e dentro deste executar o arquivo:
1  ./studio.sh


 • En Windows debemos instalar a aplicación baixada, instalala e executar o programa instalado:
PDM AndroidStudio instalacion11.JPG


Executando por primeira vez o IDE

 • A primeira vez que se executa aparece un asistente para a creación dun novo proxecto Android.

-- Ángel D. Fernández González -- (2015).