Aplicacións ofimáticas

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introducción

O módulo profesional aplicacións ofimáticas ten:

 • o código MP0223.
 • unha duración de 240 horas
 • está dividido en dúas unidades formativas

Unidade formativa 1: ofimática

 • Código: MP0223_12.
 • Duración: 140 horas.
 1. BC1. Instalación de aplicacións
 2. BC2. Elaboración de documentos e patróns mediante procesadores de texto
 3. BC3. Elaboración de documentos e patróns mediante follas de cálculo
 4. BC4. Utilización de bases de datos ofimáticas
 5. BC5. Xestión de correo e axenda electrónica

Unidade formativa 2: multimedia

 • Código: MP0223_22.
 • Duración: 100 horas
 1. BC1. Manipulación de imaxes
 2. BC2. Manipulación de vídeos
 3. BC3. Elaboración de presentacións
 4. BC4. Aplicación de técnicas de soporte


88x31.png


Estes apuntes foron creados para o módulo profesional Aplicacións ofimáticas do ciclo de grao medio Sistemas microinformáticos e redes. Creados e editados por José López Villar baixo a licenza Creative Commons 3.0:

 • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
 • Uso non comercial.
 • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.