Ciencias aplicadas I

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

O módulo profesional Ciencias aplicadas I ten:

 • o código MP3009
 • unha duración de 175 horas
 1. BC1. Resolución de problemas mediante operacións básicas
 2. BC2. Recoñecemento de materiais e instalacións de laboratorio
 3. BC3. Identificación das formas da materia
 4. BC4. Separación de mesturas e substancias
 5. BC5. Recoñecemento da enerxía nos procesos naturais
 6. BC6. Localización de estruturas anatómicas básicas
 7. BC7. Diferenciación entre saúde e doenza
 8. BC8. Elaboración de menús e de dietas
 9. BC9. Resolución de ecuacións sinxelas

Referencias


88x31.png


Estes apuntes foron creados para o módulo profesional Ciencias aplicadas I do ciclo de grao básica Informática de Oficina. Creados e editados por José López Villar baixo a licenza Creative Commons 3.0:

 • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
 • Uso non comercial.
 • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.