DRUPAL Apariencia Personalización

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Neste punto imos amosar como podemos modificar un Theme instalado e personalizalo.
 • Tamén imos ver como podemos ter un maior control (por CSS) dos contidos que se amosan en Drupal.


Personalización do Theme instalado

 • Cando instamos o theme, temos unha serie de opcións de configuración que podemos cambiar.
Algunha delas son comúns a tódolos themes e outras son específicas a cada theme.

Opcións comúns


 • Comentamos as opcións...

Sección Page Element Display:

 • Imágenes de los usuarios en los envíos: Un usuario pode ter asociado no seu perfil unha foto. Nese caso, aparecería a foto do usuario.
Vexamos un exemplo:

Drupal themes act 3.jpg

 • Imágenes de los usuarios en los comentarios: O mesmo que no caso anterior, pero esta vez asociado aos comentarios.
 • Estado de verificación de los usuarios en los comentarios.

Drupal themes act 4.jpg

No caso de comentarios de usuarios non rexistrados aparecerá un texto indicando tal situación.
 • Icono de acceso rápido:
Fai referencia á sección de Favicon.


Sección LOGO IMAGE:

 • Se o desmarcamos podemos seleccionar a imaxe que vai conformar o logo do theme seleccionado.

Drupal themes act 5.jpg


Sección FAVICON:

 • Se o desmarcamos podemos seleccionar a icona que vai representar o sitio web e que se visualiza na barra de direccións e na de marcadores.

Drupal themes act 6.jpg


NOTA: Lembrar que estas opcións aparecen en todos os themes seleccionados. Se cambiades algunha opción na sección de Opciones globales aplicaranse a todos os themes a no ser que modifiquedes a mesma opción nun theme específico.


Opcións específicas

 • Cada theme vai traer consigo diferentes opcións para cambiar a aparencia.
 • Vexamos un exemplo no theme bartik:

Drupal themes act 7.jpg

Personalizando un Theme

 • Algúns dos themes máis 'utilizados':-- Ángel D. Fernández González -- (2016).