Implantación de sistemas operativos

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

O módulo profesional Implantación de sistemas operativos ten:

 • O código: MP0369.
 • Unha duración de 213 hora

Contidos

Unidade formativa 1: instalación e configuración de sistemas operativos

 • Código: MP0369_13.
 • Duración: 71 horas.
 1. BC1. Instalación do software base dun sistema informático
 2. BC2. Administración de software de base
 3. BC3. Administración e aseguramento da información

Unidade formativa 2: xestión de dominios

 • Código: MP0369_23.
 • Duración: 90 horas.
 1. BC1. Implantación de dominios
 2. BC2. Administración de dominios
 3. BC3. Xestión do acceso ao dominio

Unidade formativa 3: monitorización e mantemento de sistemas operativos

 • Código: MP0369_33.
 • Duración: 52 horas
 1. BC1. Supervisión do rendemento do sistema
 2. BC2. Auditorías
 3. BC3. Resolución de incidencias e asistencia técnica

Referencias

 • []


88x31.png


Estes apuntes foron creados para o módulo profesional Implantación de sistemas operativos do ciclo de grao superior Administración de Sistemas Informáticos e Redes. Creados e editados por José López Villar baixo a licenza Creative Commons 3.0:

 • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
 • Uso non comercial.
 • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.