Instalación e uso de GIT

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Consideracións pedagóxicas

Este material pode ser utilizado:

 • No módulo Despregue de Aplicacións Web do Ciclo de Desenvolvemento de Aplicacións web
  • No "BC6. Documentación das aplicacións web e sistemas de control de versión"
   • Instalación, configuración e uso de sistemas de control de versión
   • Seguridade dos sistemas de control de versións
   • Documentación sobre a instalación, a configuración e o uso do sistema de control de versións
 • No módulo Contornos de Desenvolvemento do Ciclo de Desenvolvemento de Aplicacións web

Considerecións previas

 • É convinte un coñecemento básico de programación e do uso dos IDE

Introdución

Git é (pronunciado "guit") é un software de control de versións pensando na eficiencia e a confiabilidade do mantemento de versións de aplicaciones cando estas teñen un gran número de ficheiros de código fonte. O seu propósito é levar rexistro dos cambios nos ficheiros e coordinar o traballo que varias personas realizan sobre ficheiros compartidos.

Instalación

É necesaria a instalación:

Descarga da web oficial

Tamén e frecuente o seu uso integrado nos IDEs.

Uso

Hai guías moi recomendables:

  • 6:33 Comandos básicos
  • 9:54 Descarga de Git
  • 10:50 Instalacion de Git
  • 13:36 Primer ejemplo
  • 15:43 Git Bash
  • 16:37 git init
  • 17:41 git status
  • 18:19 git add
  • 20:01 git commit
  • 20:37 git config
  • 23:02 git log
  • 24:55 git checkout -- <name file>
  • 25:45 git diff
  • 29:39 .gitignore
  • 32:16 git commit -m <message>
  • 33:35 git branch <branch name>
  • 33:57 moverse entre ramas
  • 33:58 git checkout <branch name>
  • 35:17 agregar archivos de una vez con git add .
  • 41:15 crear un repositorio en github
  • 43:33 git remote
  • 44:10 git push
  • 48:30 git clone

Posible tarefa

 1. PENDENTE

Outras referencias

Outras alternativas

 • Uso de subversion

Créditos