Instalamos e configuramos IIS sobre un Windows Server 2016

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introducción

Tarefa - FTPES

O xefe está preocupado pola seguridade. Pide a configuración do servidor de IIS instalado en Windows Server 2016 mediante ftpes. Indícache que os pasos serían:

  1. Crea un certificado dixital autofirmado co software que ofrece IIS (a nivel global en Certificados do Servidor).
  2. Configura o FTPS Explicito no sitio FTP que creaches nas prácticas anteriores. Obriga a que só se poida usar FTPS e non FTP.
  3. Accede (idealmente desde outra maquina W7/8/10) e proba a configuración utilizando o cliente FTP WinSCP para establecer unha conexión FTPS explicita aos servidores FTP.
  4. Observa que se usa o porto 21 e que os servidores envían os seus certificados autofirmados

Pistas

Monitorización e Troubleshooting