NAT - Traducción de direccións

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introducción

A traducción de enderezos de rede, coñecido coma NAT (Network Address Translation) ou enmascaramento IP, é un mecanismo definido no RFC 1631 e utilizado por routers consistente en convertir en tempo real os enderezos utilizados nos paquetes transportados.

Esta técnica foi orixinariamente utilizada para evitar a necesidade de asignar un novo enderezo a cada host con un movemento da rede ou cambio de proveedor de servizos de internet: pero fíxose esencial e popular para conservar o espazo de dirección ante o agotamento de dirección IPv4 libres,xa que un único enderezo enrutable a través de internet (IP pública) pode ser usado para toda unha rede LAN na que cada equipo terá a súa ip privada.

Outra ventaxa tamén importante é que establece un mecanismo de seguridade engadido para o acceso a unha rede local.

Como inconvintes, sinalar o retardo que engade o encamiñador NAT en traducir os enderezos, unha maior complexidade para administrar e comprender o funcionamento da rede e a imposbilidade de seguir a traza dun determinado mensaxe que se perde no interior da rede privada.

Enderezos privados

No RFC 1918 fíxanse para IPv4 uns rangos de enderezos privados que poden ser utilizados sen petición previa a IANA. Son:

Nome Rango de enderezos IP Cantidade de IP Nº de Redes Cantidade de IP por Red Descripción da clase de cada unha das redes Maior bloque de CIDR
(máscara de subrede)
Definido en
Bloque de 24 bits 10.0.0.0 – 10.255.255.255 16.777.214 1 16.777.214 Clase A 10.0.0.0/8 (255.0.0.0) RFC 1597 (obsoleto),
RFC 1918
Bloque de 16 bits 172.16.0.0 – 172.31.255.255 1.048.576 16 65.534 Clase B 172.16.0.0/12 (255.240.0.0)
Bloque de 16 bits 192.168.0.0 – 192.168.255.255 65.534 256 254 Clase C 192.168.0.0/16 (255.255.0.0)
Bloque de 16 bits 169.254.0.0 – 169.254.255.255 65.534 1 65.534 Clase B simple 169.254.0.0/16 (255.255.0.0) RFC 3330, RFC 3927, coñecido como APIPA

Para o protocolo IPv6 tamén está definido un rango de enderezos reservados para redes privadas, en concreo o fec0::/10; pero o RFC 3879 declarou obsoleto o seu uso porque por un lado o espazo de enderezos de IPv6 é suficiente para cubrir as necesidades actuáis e fururas, e porque vai en contra da filosofía de que cada equipo esté identificado por un enderezo único.

Xeitos de funcionamento

NAT Estática

Configuración

1. Establecer unha correspondencia entre un enderezo privado e outro público:

ip nat inside source static enderezo_privado enderezo_público

Tamén se pode establecer unha correspondencia entre un enderezo privado e outro público para o acceso dende a rede pública a rede privado, utilizando o seguinte comando

ip nat ouside source static enderezo_público enderezo_privado 

2. Especificar cal é a interfaz interna do encaminador NAT cos seguintes comandos:

interface nome
ip nat inside

3. Especificar cal é a interfaz externa do encaminador NAT cos seguintes comandos:

interface nome
ip nat outside

Podes atopar un exemplo paso a paso eiquí e outro eiquí.

NAT Dinámica

Configuración

1. Creamos o almacén de dirección públicas

ip nat pool nome inicial final {netmask máscara | prefix prefixo}
Nome identifica o almacén
inicial e final especifican o rango de dirección públicas disponibles
máscara e prefixo especifican a máscara de rede ou prefixo destes enderezos

2. Creamos a lista de equipos da rede privada para os que se vai a realizar a traducción NAT

Access-list número permit enderezo wildcard

3. Configuramos a traducción dinámica baseada no almacén de dirección creado no paso anterior.

ip nat inside source list número pool nome
Nome especifica o nome do almacén e número especifica a lista de control de acceso

4. Especificar cal é a interfaz interna do encaminador NAT cos seguintes comandos:

interface nome
ip nat inside

5. Especificar cal é a interfaz externa do encaminador NAT cos seguintes comandos:

interface nome
ip nat outside

Podes atopar un exemplo paso a paso eiquí e outro eiquí.

PAT (Port Address Translation - Traducción de Enderezos por Porto)

Tamén coñecida coma NAT de sobrecarga, NAPT (Network Address Port Translation - Traducción de Enderezos de Rede por Porto), NAT de única dirección ou NAT multiplexado a nivel de porto.

Consiste en asginarlle un único enderezo público a todos os equipos dunha mesma rede privada; para conseguir este aforro, o protocol PAT utiliza tamén os números de porto asociados os servizos que os equipos utilizan.

Configuración

O parámetro clave da configuración PAT é overload. Estos son os pasos: 1. Creamos o almacén de dirección públicas

ip nat pool nome inicial final {netmask máscara | prefix prefixo}
Nome identifica o almacén
inicial e final especifican o rango de dirección públicas disponibles
máscara e prefixo especifican a máscara de rede ou prefixo destes enderezos

2. Creamos a lista de equipos da rede privada para os que se vai a realizar a traducción NAT

Access-list número permit enderezo wildcard

3. Configuramos á traducción dinámica baseada no almace´n de directorios creado anteriormente

ip nat inside source list número pool nome overload

Nos comandos anteriores pódese substituir inside por outside para configurar conexión desde equipos da rede pública á rede privada

4. Especificar cal é a interfaz interna do encaminador NAT cos seguintes comandos:

interface nome
ip nat inside

5. Especificar cal é a interfaz externa do encaminador NAT cos seguintes comandos:

interface nome
ip nat outside

Podes atopar un exemplo paso a paso eiquí e outro eiquí.

Validación da configuración

clear ip nat translation
Utilízase para eliminar as entradas dinámicas de correspondencias que están almacenadas na táboa nat
show ip nat translations
Amosa as correspondencias entre enderezos privados e públicos que están activas
show ip nat statistics
Amosa información estadística sobrea a traducción de enderezos nat
debug ip nat
Activa a visualización dos eventos que produce o protocolo NAT incluíndo cales son as correspondencias entre enderezos privados e públicos que se están traducindo

Referencias