PDM UD1 Control Versions

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Ás veces pode ser necesario traballar como equipo con outras persoas ou traballar en diferentes lugares.
 • Para xestionar eses proxectos, Android Studio integra un software que permite gravar un historial de modificacións dos proxectos, ter diferentes versións nas que os diferentes usuarios poden traballar e fusionalas máis tarde.
Entre ese software temo:


 • Neste punto, aplicarás as bases para traballar con Git.
Esta entrada non é un manual completo do uso deste software, só serve para mostrar o máis básico, podendo chegar a facer moitas máis operacións.
 • Debemos distinguir Git con GitHub.
GitHub é un sitio web que usa o software Git para controlar as versións dos seus proxectos.
Veremos como gardar os proxectos nesa plataforma.
Indicar que na versión gratuíta, os proxectos subidos á plataforma son de acceso público.
Teremos que facer un pequeno pagamento para ter un aloxamento privado.
Instalando GitUtilizando Git

 • Git é un programa de control de versións que non ten nada que ver con GitHub.
Podemos ter Git sen utilizar GitHub.
Nese caso, teríamos unha forma de levar diferentes versións do programa no noso computador.
Utilizando GitHubVersións/Ramas en Git

 • Git vai gardando todas as versións dos diferentes 'commits' que se fan ao longo do desenvolvemento do proxecto. Desta forma sempre se poden consultar as versións anteriores e ver os cambios feitos.
 • Ademais Git permite facer uso de 'ramas' ou Branch. Cada rama ven ser unha versión nova dun proxecto.
Podemos ter cantas ramas queiramos e facer ramas de outras creadas previamente.
 • Non contorno de desenvolvemento de varios usuarios, unha solución típica é ter unha rama para cada usuario e unha rama principal onde se vaian engadindo as modificacións feitas.
 • Git ten unha rama inicial de nome Master. Podedes vela tanto en AndroidStudio como en GitHub:
 • Cando facemos modificación e realizamos un commit o estamos a facer sobre a rama activa.
 • Imos simular que somos dous usuarios. O usuario 2 vai ter un rama e o usuario 1 outra.


 • Neste punto todos os cambio que faga o Usuario 1 en Android Studio se gardará na rama activa actual (neste caso 'Rama_Usuario_1).
Veremos a continuación como pasar eses cambios á rama Master.Múltiples usuarios traballando en Git/GutHib

 • Na sección anterior quedamos en que un usuario (Usuario1) crea unha rama a partires da rama Master de nome Rama_Usuario_1.
 • Agora imos partir de que un usuario novo (Usuario2) vai facer uso do mesmo proxecto, creándose unha rama para traballar el.


 • Nota Importante: Se estades en Windows e o usuario que vai a iniciar o AndroidStudio non é administrador vos dará erros debido a que non terá permisos para facer cambios no cartafol do Android Studio ou no SDK se ten que descargar algunha sdk-tools. A forma máis sinxela de arranxalo é executando o Android Studio como administrador (premer botón dereito do rato sobre a icona do AndroidStudio). • MOI IMPORTANTE: Se seguides este esquema de ter a rama Master como rama onde se van gardando os datos modificados, é necesario que cando empezedes a traballer descargues á vosa rama os cambios que se atopan na rama Master.

Para iso tedes que seguir estes pasos: • Agora supoñamos que calquera dos dous usuarios (no exemplo é o usuario 1) fai modificacións na súa rama e quere gardalas na rama Master (a maiores de na del).-- Ángel D. Fernández González -- (2018).