PHP Instalación Apache

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Para poder traballar con PHP é necesario dispor de un servidor Web con soporte de PHP.
 • Unha vez instalado Apache teremos que instalar o módulo que nos da soporte para poder cargar páxinas PHP.
 • Para instalar Apache podemos optar por:
 • Instalar un paquete de software denominado XAMPP (LAMPP para Linux). Dito paquete xa trae consigo o servidor web Apache, o soporte para PHP e un xestor de base de datos Mysql.
 • Instalar o servidor web Apache.
Elixiremos unha das dúas opcións...

Nota: Se queremos non temos porque instalar o servidor Web Apache se imos traballar có IDE Netbeans, xa que este utiliza unha característica de PHP para ter un servidor web propio. Necesitaremos instalar PHP.

Instalación do Lampp

 • É a versión Linux dun paquete denominado XAMPP.
 • Unha vez instalado teremos de vez: Servidor Web Apache, servidor de base de datos Mysql, PHP e Perl.
 • Para instalalo teremos que:
 1. Descargar a versión que nos interese dende este enlace.
 2. Descomprimir o arquivo baixado coa orde: sudo tar xvfz xampp-linux-1.8.0.tar.gz -C /opt.
 • Unha vez descargado podemos iniciar Lampp (inicia o servidor web e o mysql) coa orde: sudo /opt/lampp/lampp start.


 • Se queremos ver o estado dos servidores podemos executar a orde: sudo /opt/lampp/manager-linux-x64.run &.
Aparecerá a seguinte pantalla onde debemos ter iniciados os servizos de Apache e Mysql.
Drupal instalacion mysql 1.jpg

Instalación do Apache


 • Nunha consola de comandos executaremos:
1 sudo apt-get update
2 sudo apt-get install apache2


 • Unha vez instalado aparecerá a seguinte pantalla se no navegador de Internet escribimos na URL: http://localhost.
Drupal instalacion apache 1.jpg
 • Por defecto apache vai buscar as páxinas que se atopan no cartafol: /var/www/html.


Instalación do PHP

 • Para instalar o PHP escribiremos o seguinte nunha consola:
1 sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt php5-cli
 • Actualizaremos o arquivo dir.conf e engadiremos index.php ao principio:
sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
1 <IfModule mod_dir.c>
2     DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
3 </IfModule>


 • Reiniciamos o servizo:
1 sudo service apache2 restart
 • Para comprobar se está ben instalado podemos crear un arquivo: /var/www/html/index.php
1 <?php
2 phpInfo();
3 ?>
E cargar a páxina dende o navegador escribindo na URL: http://localhost/index.php.
Obteremos o seguinte:
Drupal instalacion php 1.jpg

Módulos en PHP

 • Php ten a posibilidade de instalar 'módulos' para ampliar as súas funcionalidades.
 • Para obter a lista de módulos: sudo apt-cache search php5-
 • Para instalar un dos módulos da lista: sudo apt-get install nome_do_modulo


 • No noso caso é necesario instalar o módulo php5-gd. Escribiremos o seguinte código:
1 sudo apt-get install php5-gd
2 sudo service apache2 restart


Activación na visualización dos erros en PHP

 • Cando esteamos a desenvolver código PHP vai ser moi habitual que as páxinas non amosen o que en principio pretendemos por algún erro no código.
A diferenza das linguaxes de programación de aplicacións de escritorio (tipo Java, VB.NET,...) o navegador non vai informar do erro.
Durante a fase de desenvolvemento pode ser interesante ter activada a directiva que fai amosar os erros atopados no código no navegador.
Para iso hai que modificar o arquivo php.ini
 • A localización do arquivo é:
 • Se estades a utilizar Apache => /etc/php5/apache2/php.ini
 • Se estados a utilizar LAMPP => /etc/php5/cli/php.ini
Dita localización pode variar en función da versión de PHP instalada.
Para saber onde se atopa podedes velo na páxina onde chamastes á función phpinfo() do punto anterior, na liña Loaded confuguration file.
Drupal instalacion php 1.jpg
 • Unha vez localizado o arquivo teredes que editalo cun editor (e permisos administrativos). O podedes facer coa orde:
1 nano /etc/php5/apache2/php.ini
Debedes buscar a liña: display_errors = Off e cambiala a display_errors = On
 • Unha vez feito, reiniciade o servizo:
1 sudo service apache2 restart


Nota: Lembrar que esta opción só é aconsellable durante o desenvolvemento da aplicación. Despois deberedes deixalo como estaba.


-- Ángel D. Fernández González -- (2016).