PHP Linguaxes de xeración de páxinas web dinámicas do lado de servidor

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • As linguaxes de script no lado servidor son 'anacos' de código que se executan no computador onde está instalado o servidor web e que como resultado de dita execución poden xerar código HTML que se xunta ao código HTML da páxina para xerar un resultado que é o que o servidor web envía ao usuario e visualiza no seu navegador.
 • Algunhas linguaxes son interpretados e outras teñen unha compilación previa que mellora o seu rendemento.

ASP

Microsoft logo.svg.png


 • Exemplo de código:
1 <html>
2 <body>
3 <% Response.Write ("Hola Mundo") %>
4 </body>
5 </html>


 • Características principais:
 • Tecnoloxía de Microsoft que se integra no seu servidor web Internet Information Server (IIS).
 • Linguaxe interpretado.
 • Existen 3 versións:
 • ASP 1.0 (distribuído con IIS 3.0)
 • ASP 2.0 (distribuído con IIS 4.0)
 • ASP 3.0 (distribuído con IIS 5.0)
 • ASP.NET (parte da plataforma .NET de Microsoft), esta versión é totalmente diferente e será analizada posteriormente.

JSP

Jsp.png


 • Exemplo de código:
 1 <%@ page language='java' contentType='text/html;charset=iso-8859-1'%>
 2 <%@ page import='java.util.Date' %>
 3 <html>
 4  <head>
 5   <title>Hola Mundo</title>
 6  </head>
 7  <body>
 8   <p>Hola, esto es una página JSP.</p>
 9   <p>La hora del servidor es <%= new Date() %></p>
10  </body>
11 </html>
 • Características principais:
 • Utiliza linguaxe de programación Java.
 • Necesita un servidor web compatible con servlets. Isto é así xa que cando se invoca a un JSP 'tradúcese' a código servlet.
Un servlet é unha clase que se atopa no servidor web e permite xerar código HTML dinámico que será enviado a o cliente. Tamén poden usarse para ampliar as funcionalidades dun servidor web, como por exemplo pode ser chamado directamente e mandarlle datos para engadir unha nova fila a unha base de datos.
Exemplos de servidores web compatibles con servlet:
 • JSP realiza unha compilación previa como se fose unha clase Java. Posteriormente a máquina virtual de Java compilará a código máquina as partes que sexan requiridas polo usuario.
 • Ao estar previamente compilada, fai que o seu desempeño sexa mellor que outras tecnoloxías no que se interpreta o código (ASP e PHP)
 • Ao estar baseado en Java, podemos crear aplicacións cun único linguaxe e 'separar' por capas o desenvolvemento da mesma deixando a parte web a JSP.
 • Execútanse nunha Máquina Virtual de Java polo que vai poder ser executado en calquera máquina no que exista a máquina virtual.
 • Son persistentes no tempo, quere isto dicir, que cando se invocan quedan en memoria cargados ata a seguinte petición. Non é necesario volver a cargalos.

PHP

Php.png • Exemplo de código:
 1 <!DOCTYPE html>
 2 <html lang="es">
 3   <head>
 4     <meta charset="UTF-8" />
 5     <title> Ejemplo básico PHP</title>
 6   </head>
 7   <body>
 8     <?php
 9       echo 'Hola mundo';
10     ?>
11   </body>
12 </html>


 • Características principais:
 • Linguaxe de programación de propósito xeral.
Aínda que maioritariamente se use para xerar páxinas web dinámicas e acceso a base de datos, pode utilizarse para xerar outro tipo de aplicacións, como xeradores de scripts,...Agora se pode 'executar' unha páxina php dende o propio equipo sen necesidade de usar un servidor web.
 • O código é interpretado. Necesita ter instalado un módulo PHP que 'procese' a parte de código php e xere un resultado.
 • Practicamente todos os S.O. teñen soporte para instalar un servidor web con PHP.
Temos 'paquetes' de software no que xa veñen integrado o servidor web, soporte para php e servidor mysql de base de datos. O máis coñecido é XAMPP (Lampp é a versión para Linux).
Podedes descargar ditos paquetes e outros no seguinte enlace.
 • PHP considérase unha das linguaxes más flexibles e potentes.

ASP.NET

Aspnet.jpg


 • Quixen poñer esta tecnoloxía separadamente.
 • As tecnoloxías anteriores se basean en 'inserir' código que se executa dentro da páxina web xerando código HTML que se integra có orixinal.
 • ASP.NET ten un concepto revolucionario que consiste en programar como se estivéramos programando unha aplicación de escritorio.
 • Os controis de servidor que posúe permite arrastralos graficamente á páxina web e programalos por eventos accedendo a uns métodos que se van executar cando se produza o evento correspondente.
 • Fai unha programación orientada a obxectos no que todos os elementos gráficos son referenciados como obxectos accedendo as súas propiedades ou chamando a os seus métodos.
 • Por outra banda posúe un conxunto de controis para o acceso a datos e controis para visualizar ditos datos (como GridView, ListView,...) que fan que teñamos uns resultados case inmediatos sendo moi doados de programar. • Exemplo de código:
Php linguaxes script 1.JPG
Exemplo de páxina web con dous controis de servidor: unha caixa de texto e un botón


Php linguaxes script 2.JPG
Código que se executa cando prememos sobre o botón


 • Características principais:
 • Desenvolvida por Microsoft para funcionar xunto có seu servidor web Internet Information Server.
 • Realiza unha compilación 'previa' antes de executar o código pasando o código fonte a Linguaxe intermedio de Microsoft (MSIL), de forma análoga ao como o fai Java con a súa máquina virtual.
 • Permite separar en arquivos diferentes o código de programación do código de visualización de compoñentes gráficos (modelo code-behind).
 • Utiliza controis de servidor que permiten unha programación clásica (como se fose unha aplicación de escritorio). Ditos controis xeran contido HTML que será o que lle chegue ao usuario.
 • Como base se sustenta no framework .Net. Conxunto de librerías que 'expoñen' tipos de datos e clases comúns a calquera linguaxe de programación .net. Desta forma tanto ten se programamos en C#.net, VB.Net, VC++.net. Cambiará o sintaxe pero as clases serán as mesmas.-- Ángel D. Fernández González -- (2016).