PHP Sintaxe

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Sintaxe

 • As páxinas que creamos en php deben ter algunha destas extensións: .php, .phtml, .php3, .php4, .php5, .php7, .phps
 • Normalmente teremos de extensión .php


 • Para engadir código PHP a unha páxina temos que escribir estas etiquetas dentro do código da páxina:
1 <?php
2 
3 // CODIGO PHP
4 
5 ?>


Nota: É posible poñer as etiquetas <? ?> pero non recomendable. Para facelo teremos que modificar o arquivo php.ini como ven indicado neste enlace.


 • Se a páxina php soamente contén código php ou finaliza con código php, é preferible non engadir a etiqueta ?> ao final da páxina.
Por exemplo:
1 <html>
2 <head>
3 </head>
4 <body>
5 <?php
6 
7  echo "ola";
8  echo "</body></html>";
Con isto evitamos engadir espazos en branco ou novas liñas non desexadas que poidan ir ao rematar o código php.


 • Calquera código que poñamos fora das etiquetas de inicio e fin do código PHP será ignorado polo intérprete de PHP e se tratará como código HTML.
Por exemplo:
 1 <html>
 2 <head>
 3 </head>
 4 <body>
 5 <?php
 6 
 7  echo "ola";
 8 
 9 ?>
10 <br/>
11 <h1>Este é unha cabeceira en html </h1>
12 </body>
13 </html>


 • É posible ter varios bloques de código PHP dentro da mesma páxina,


 1 <html>
 2 <head>
 3 </head>
 4 <body>
 5 <?php
 6  echo "ola";
 7 ?>
 8 <br/>
 9 <h1>Este é unha cabeceira en html </h1>
10 <?php
11  echo "adeus";
12 ?>
13 </body>
14 </html>
E incluso dentro de liñas HTML:
 1 <html>
 2   <head>
 3     <meta charset="UTF-8">
 4     <title></title>
 5   </head>
 6   <body>
 7 <?php
 8  echo "ola";
 9 ?>
10  <br/>
11  <h1>Este é unha cabeceira en html <?php echo "con php"; ?></h1>
12  
13   </body>
14   
15 </html>


Nota: Notar que sempre debemos deixar a lo menos un espazo en branco entre <?php e o inicio de código....
 • En xeral, as liñas en PHP rematan con punto e coma.
 • Podemos engadir sangrías, retornos de carro,...que o intérprete non os terá en conta. Polo tanto podemos dar un formato lexible ao código PHP.

Exemplo de boa programación:

 1 <html>
 2   <head>
 3     <meta charset="UTF-8">
 4     <title></title>
 5   </head>
 6   <body>
 7 <?php
 8  
 9   $valor = 6;
10   
11   if ($valor>5) {
12     echo "Valor vale máis de 5...";
13   }
14   else {
15     echo "Valor vale menos de 5...";
16   }
17 
18 ?>
19   </body>  
20 </html>

Exemplo de mala programación:

 1 <html>
 2   <head>
 3     <meta charset="UTF-8">
 4     <title></title>
 5   </head>
 6   <body>
 7 <?php
 8  
 9   $valor = 6;
10   
11 if ($valor>5) {
12       echo "Valor vale máis de 5...";
13 }
14  else {
15 echo "Valor vale menos de 5...";
16    }
17 
18 ?>
19   </body>  
20 </html>


 • É importante ter en conta que se a páxina web cumpre un determinado estándar debemos asegurarnos que o código HTML que xeran as liñas PHP tamén deben cumprilo.
Un sitio para validar páxinas web: https://validator.w3.org/#validate_by_uri+with_options
Por exemplo:
 1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 2   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
 4   <head>
 5     <meta charset="UTF-8">
 6     <title></title>
 7   </head>
 8   <body>
 9 <?php
10  
11   echo "<h1 id=cabecera>Isto é unha cabeceira h1</h1>"
12 
13 ?>
14   </body>  
15 </html>


Este código produce esta saída HTML:
1 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
2   <head>
3     <title></title>
4   </head>
5   <body>
6    <h1 id=cabeceira>Isto é unha cabeceira h1</h1>
7   </body>  
8 </html>


Se levamos este código á páxina de validación veremos que non cumpre o stándard XHTML, xa que o id da etiqueta h1 non está entrecomillado.

Comentarios

 • Podemos poñer comentarios de liña ou comentarios de bloque.
 • En PHP é moi importante (como en todas as linguaxes de programación) comentar adecuadamente as variables e os bloques de código para ter un adecuado mantemento posterior.
Exemplo de código:
1 <?php  
2   $var = "Isto é unha variable de cadea"; // Isto é unha variable de cadea
3 
4   /* Imos imprimir o valor dunha variable
5    O facemos para probar como vai :)
6   */
7   echo $var;
8 ?>


Máis información no seguinte enlace: http://php.net/manual/es/language.basic-syntax.comments.php
-- Ángel D. Fernández González -- (2016).