Planificación e administración de redes

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

O módulo profesional Planificación e administración de redes ten:

 • o código MP0370.
 • unha duración de 213 horas

Contidos

 1. BC1. Caracterización de redes
 2. BC2. Integración de elementos nunha rede
 3. BC3. Configuración e administración de conmutadores
 4. BC4. Configuración e administración básica de encamiñadores
 5. BC5. Configuración de redes virtuais
 6. BC6. Configuración e administración de protocolos dinámicos de encamiñamento
 7. BC7. Configuración do acceso a internet desde unha LAN

Referencias

 • []


88x31.png


Estes apuntes foron creados para o módulo profesional Planificación e administración de redes do ciclo de grao superior Administración de Sistemas Informáticos e Redes. Creados e editados por José López Villar baixo a licenza Creative Commons 3.0:

 • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
 • Uso non comercial.
 • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.