Programación con Python

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

Instalación de Pyhton3

En Linux

En Windows

Contornas de desenvolvemento e editores de texto

Principalmente:

  • PyCharm: IDE da empresa Jet Brains con eversión open source e comercial
  • PyDev IDE: Adaptación do editor Eclipse, e igualmente open source
  • Wing: Con versión gratuita e comercial con máis ferramentas
  • VS Code: IDE de Microsoft open source e multiplataforma, agregando extensións facilita programar e depurar con Python
Ampliación. Podes atopar máis información destas contornas.

O meu primeiro programa

Estrutura da linguaxe

Traballando con variables

Entrada e saída estándar

Cadeas de caracteres

Introducción informal a Python: unha calculadora

Tipos de datos

Estruturas de control

Excepciones

Módulos

Recursividad

Frameworks

Ampliación

Referencias