Programación de servizos e procesos

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introducción

O módulo profesional programación de servizos e procesos ten:

 • o código MP0490.
 • unha duración de 70 horas
 • está dividido en dúas unidades formativas

Unidade formativa 1: programación multiproceso

 • Código: MP0490_12.
 • Duración: 30 horas.
 1. BC1. Programación multiproceso
 2. BC2. Programación multifío

Unidade formativa 2: programación de servizos en rede

 • Código: MP0490_22.
 • Duración: 40 horas
 1. BC1. Programación de comunicacións en rede
 2. BC2. Xeración de servizos en rede
 3. BC3. Uso de técnicas de programación segura


88x31.png


Estes apuntes foron creados para o módulo profesional Programación de servizos e procesos do ciclo de grao superior Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma. Creados e editados por José López Villar baixo a licenza Creative Commons 3.0:

 • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
 • Uso non comercial.
 • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.