Teoría sobre o servizo de directorios

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introducción

Un servicio de directorio (SD) é unha aplicación ou un conxunto de aplicacións que almacena e organiza a información sobre os usuarios dunha rede de ordenadores e sobre os recursos da rede de xeito que permite ós administradores xestionar o acceso de usuarios os recursos sobre dita rede; polo tanto os servizos de directorio actúan como unha capa de abstracción entre os usuarios e os recursos compartidos.

Como base de datos, un servizo de directorio está altamente optimizado para lecturas e proporciona alternativas avanzadas de búsqueda nos diferentes atributos que se poden asociar os obxetos dun directorio. Os datos que se almacenan no directorio son definidos por un esquema extensible e modificable.

Os servizos de directorio utilizan un modelo distribuido para almacenar a súa información e esa información xeneralmente está replicada entre os servidores que forman o directorio.

Software de servizos de directorio

Algúns dos servicios de directorio ofrecidos polos fabricantes son:

  • Active Directory para Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016
  • OpenLDAP
  • Apple Open Directory en Mac OS X Server
  • Novell eDirectory – formalmente denominado Novell Directory Services (NDS) para Novell NetWare versión 4.x-5.x
  • 389 Directory Server
  • Sun Directory Services

Referencias