Testlink para xestión de plans de proba

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Consideracións pedagóxicas

Este material pode ser utilizado:

 • No módulo Despregue de Aplicacións Web do Ciclo de Desenvolvemento de Aplicacións web
  • No "BC6. Documentación das aplicacións web e sistemas de control de versión"
   • Ferramentas externas para a xeración de documentación: instalación, configuración e uso. Ferramentas de documentación colaborativas.
 • No módulo Contornos de Desenvolvemento do Ciclo de Desenvolvemento de Aplicacións web

Considerecións previas

 • É recomendable un coñecemento básico de programación para ter unha pequena aplicación na que pasas un plan de probas. De non ter esa aplicación, o docente pode facilitar unha de exemplo

Introducción

TestLink é unha ferramienta gratuita e de software libre que permite crear e xestionar casos de probas e organizalos en plans de proba.

Os plans permiten os membros do equipo (con diferentes roles):

 • executar os test cases con asignación e priorización
 • rexistrar os resultados da execución dinámicamente
 • xenerar informes
 • manter a trazabilidade cos requerimentos.

Todo desenvolvemento software vai asociado cun mínimo de probas, así que esta ferramenta póde ser moi útil para a entrega do voso proxecto final.

Instalación

Desde cero

Podes consultar os requisitos previos e pasos de instalación na páxina oficial:

Cunha virtual appliance

En bitnami podes descargar unha instalación xa empaquetada:

Uso

Posible tarefa

 1. Instala TestLink
 2. Elabora un plan de probas para unha aplicación
 3. Executa o plan de probas, e de xurdir erros, toma as medidas necesarias
 4. Entrega
  1. un documento xerado con Testlink co resultado do plan de probas
  2. un documenta con todos os pasos realizados

Referencias

Créditos