Uso de javadoc desde NetBeans

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Consideracións pedagóxicas

Este material pode ser utilizado:

 • No módulo Despregue de Aplicacións Web do Ciclo de Desenvolvemento de Aplicacións web
  • No "BC6. Documentación das aplicacións web e sistemas de control de versión"
   • Xeradores de doumentación integrados nas plataformas de desenvolvemento
   • Formatos estándar para a documentación. Uso de linguaxes de marcas na documentación de aplicacións web.
 • No módulo Contornos de Desenvolvemento do Ciclo de Desenvolvemento de Aplicacións web

Consideracións previas

 • É convinte un coñecemento básico de programación, do uso dos IDE (en particular Netbeans) e e a linguaxe Java

Instalación

Uso

Os comentarios de documentación comezan con /** e rematan con */ e poden aparecer xusto antes dunha clase, campo (variable de clase ou obxecto), construtor ou definición de método.

Dentro do comentario, a primeira parte é a descrición, seguido por cero ou máis etiquetas que comezan por @.

Documentación dunha clase

 /**
 * @author   Nome e apelidos do autor <nome@dominio.com>
 * @version   1.6 (versión actual do programa)
 * @since    1.2 (versión do paquete a partir da cal se engadiu a clase)
 */
 public class Proba {
   // corpo da clase
 }

Documentación dun método

 /**
 * Descrición curta dunha soa liña.
 * <p>
 * Descrición longa, de varias liñas,
 * de existir, iría aquí
 * <p>
 * E máis explicacións, se fixera falta 
 * en liñas sucesivas separadas por
 * parágrafos HTML
 * @param variable Descrición do parámetro
 * @return Descrición do valor devolto.
 */
 public int nomeDoMétodo (...) {
   // Corpo do método
 }

Documentación de variables

 /**
 * Descrición da variable x.
 */
 public int x;

Documentación dun paquete

A descrición dun paquete vai nun arquivo aparte chamado package-info.java que debe atoparse no directorio do paquete e que contén a declaración do paquete, precedido inmediatamente pola descrición do mesmo.

 /**
 * paquete.subpaquete Descrición do paquete ou subpaquete.
 */
 package paquete.subpaquete;

Exemplo de uso básico

  //EXEMPLO DE PROGRAMA JAVA PARA PROBAR JAVADOC
  /**
  * Unha clase para empezar a programar en Java
  * o clásico exemplo de OlaMundo
  * @version 2.1.0, 15/10/20
  * @author Xose Programador Java 
  */
  public class holamundo {
   /** 
   * Amosa a mensaxe de Ola Mundo
   */
   public static void main(String[] args) {
     // TODO Auto-generated method stub
     System.out.println("Ola mundo!");
   }
  }

Posible tarefa

 1. Documenta o código, como se fai neste exemplo dunha función que recibe un número e devolve un texto con ese número:
  1. https://www.youtube.com/watch?v=KChdcRscFt0
 1. Xenera a api documentada con Javadoc
 2. Cambia a plantilla de estilo por outra da túa elección:
  1. http://java-white-box.blogspot.com/2012/08/javadoc-como-personalizar-el-html.html
 3. Entrega un documento explicando qué fixches e anexando a documentación xenerada nun documento comprimido.

Referencias

 • Material realizado durante unha licenza de formación retribuída pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Autoras. Amalia Falcón Docampo, Laura Fernández Nocelo e Marta Rey López. Licenza Creative Commons BY-NC-SA

Créditos