Uso de javadoc desde NetBeans

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Consideracións pedagóxicas

Este material pode ser utilizado:

 • No módulo Despregue de Aplicacións Web do Ciclo de Desenvolvemento de Aplicacións web
  • No "BC6. Documentación das aplicacións web e sistemas de control de versión"
   • Xeradores de doumentación integrados nas plataformas de desenvolvemento
   • Formatos estándar para a documentación. Uso de linguaxes de marcas na documentación de aplicacións web.
 • No módulo Contornos de Desenvolvemento do Ciclo de Desenvolvemento de Aplicacións web

Consideracións previas

 • É convinte un coñecemento básico de programación, do uso dos IDE (en particular Netbeans) e e a linguaxe Java

Instalación

Uso

   //EXEMPLO DE PROGRAMA JAVA PARA PROBAR JAVADOC
   /**
   * Unha clase para empezar a programar en Java
   * o clásico exemplo de OlaMundo
   * @version 2.1.0, 15/10/20
   * @author Xose Programador Java 
   */
public class holamundo {
  /** 
  * Amosa a mensaxe de Ola Mundo
  */
   public static void main(String[] args) {
     // TODO Auto-generated method stub
     System.out.println("Ola mundo!");
   }
}

Posible tarefa

 1. Documenta o código, como se fai neste exemplo dunha función que recibe un número e devolve un texto con ese número:
  1. https://www.youtube.com/watch?v=KChdcRscFt0
 1. Xenera a api documentada con Javadoc
 2. Cambia a plantilla de estilo por outra da túa elección:
  1. http://java-white-box.blogspot.com/2012/08/javadoc-como-personalizar-el-html.html
 3. Entrega un documento explicando qué fixches e anexando a documentación xenerada nun documento comprimido.

Referencias

Créditos