WS 01 - Instalación e funcionamento

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Instalación

En windows

En linux

Tarefa

Fai a instalación de WireShark (idealmente tanto en Windows como en Linux). Podes facer a instalación directamente no teu equipo, ou facer a instalación nunha máquina virtual.

Responder ás seguintes cuestións:

  1. Indica os pasos seguidos na instalación e documenta calquera dificultade atopada
  2. Inicia a captura de tráfico, e accede co navegador a páxina web de Google. Para a captura de tráfico. Amosa unha captura de pantalla da aplicación coas tramas do acceso a google.
  3. Qué é WireShark?
  4. En qué plataformas se pode instalar?
  5. É software libre ou privativo?
  6. Para qué se pode utilizar? Coma IDS (Intrusion Detection System)? Para medir, ou para manipular as tramas da rede?
  7. E unha ferramenta gráfica ou por liña de comandos?
  8. É posible importar e exportar capturas de tráfico de e para outros programas?
  9. Pódese capturar tráfico de Wireless Lan? Bluetooth? USB? Irda (infrarrojos)?
  10. Cantos bloques ou partes ten a interfaz de WireShark? Cales son?

Pistas: